Weenix, Maria (1697-1774)

 
English | Nederlands

WEENIX, Maria (ged. Amsterdam 31-8-1697 – begr. Amsterdam 29-12-1774), bloemschilderes. Dochter van Jan Weenix (1640/41-1719), schilder, en Petronella Backer (1659-1732). Van Maria Weenix is geen huwelijk bekend.

Maria Weenix groeide op in een rooms-katholiek schildersmilieu. Zowel haar vader, Jan Weenix, als haar grootvader, Jan Baptist Weenix, was bekend als schilder. Haar ouders waren in 1679 in Amsterdam getrouwd en kregen tussen 1684 en 1700 dertien kinderen, waaronder een tweeling en een Maria die in 1695 jong overleed. De bloemschilderes moet dochter Maria zijn die op 31 augustus 1697 werd gedoopt. In haar jonge jaren werkte Maria in haar vaders atelier. Wellicht nam hij zijn dochter in haar leertijd mee naar de tuin aan de Vecht van de amateurbotanica Agnes (Agneta) Block, wier familie hij daar portretteerde. Ook schilderde hij vele bloemen uit die tuin.

Net als haar vader schilderde Maria bloemstillevens en hun beider werk is ook voor experts moeilijk uit elkaar te houden. Zo zouden twee bloemstillevens van Weenix die voorheen in de Mozes en Aäronkerk waren, heel goed van Maria’s hand kunnen zijn. In de achttiende eeuw werden ook bloemstillevens verkocht die op haar naam stonden. Op de veiling van postmeester Harman van Swoll, op 20 april 1707 in Amsterdam, kwam bijvoorbeeld een ‘Vrugten en bloemen’ van ‘Juffrouw Weeniks’ als kavel 24 onder de hamer. Het bracht negentien gulden en tien stuivers op en de pendant, kavel 25, dertig gulden. Ook de twee bloemstillevens in het Fitzwilliam Museum in Cambridge (Engeland) zijn pendanten: het ene is een combinatie van fruit en bloemen, het andere stelt alleen bloemen voor. Beide zijn door haar met ‘M. Weenixum’ gesigneerd.

Maria Weenix was 77 jaar oud toen zij overleed. Op 29 december 1774 werd ze, net als haar ouders, begraven in de Nieuwezijds Kapel onder twee uur gelui van de klokken van de Nieuwe Kerk.

Naslagwerken

Van der Aa; Willigen/Meijer.

Literatuur

‘Biografische aanteekeningen’, Oud-Holland 4 (1886) 300.

Illustratie

Stilleven met bloemen en fruit, gesigneerd M. Weenixium, z.j. (Fitzwilliam Museum, Cambridge, Engeland).

Auteur: Margreet van der Hut

laatst gewijzigd: 13/01/2014