Westerstee, Anna van (1657-na 1717)

 
English | Nederlands

WESTERSTEE, Anna van, ook bekend als Anna Beek (geb. Den Haag 25-11-1657 – gest. Den Haag na 10-1717), uitgeefster van prenten. Dochter van Frederik van Westerstee en Anna van Alphen. Anna van Westerstee trouwde op 1-5-1678 in Den Haag met Barent Beek (1654-voor 8-1713), kunsthandelaar en uitgever. Uit dit huwelijk werden 3 dochters en 4 zoons geboren.

Over de achtergrond van Anna Westerstee is niets bekend, afgezien van het feit dat haar ouders op 10 januari 1652 trouwden in Den Haag. Na haar huwelijk met Barent Beek werd Anna van Westerstee actief als uitgeefster. Het echtpaar gaf gegraveerde topografische kaarten, plattegronden en gezichten op Den Haag uit en kleurde afbeeldingen in voor de topografische verzameling van Willem III. Op diverse prenten staat linksonder ‘Anna van Beek excudit’: uitgegeven door Anna van Beek. Een op 4 oktober 1697 aangevraagd octrooi staat op naam van Anna van Westerstee, huisvrouw van Barent Beek. Kennelijk was haar man toen nog in leven, maar deed zij op dat moment de bedrijfsvoering. Na de dood van haar man zette zij het bedrijf voort, zoals blijkt uit een verzoek om octrooi aan de Staten van Holland van 22 augustus 1713. Dit octrooi werd overtreden door de Amsterdamse boekhandelaar Abraham Allard: hij kreeg in 1713 een boete van driehonderd gulden wegens het verkopen van de afbeeldingen van vaandels en standaards etc. tegen het octrooi aan Anna Beek. In oktober 1717 vroeg zij octrooi aan voor meer dan honderd gezichten van Den Haag in plattegrond en in perspectief, los of in een boek gebonden.

Anna Beek wordt in diverse naslagwerken gezien als graveur. Door haar uitgegeven werk bevindt zich onder andere in de Atlas van Stolk en in het Gemeentearchief van Den Haag; de vervaardiger van deze prenten is meestal Jan van Vianen.

Naslagwerken

J. Meyer red., Allgemeines Künstler-Lexicon 3 (Leipzig 1885) 279; Wurzbach.

Archivalia

Haags Gemeentearchief: DTB.

Literatuur en uitgegeven bronnen

 • Fr. D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis, deel 7 (Rotterdam 1890) 158, f: 162.
 • I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel, 1680-1725, deel 5, 1 (Amsterdam 1978) 232.
 • Illustratie

  Het theater met zijn ornamenten en konstig vuurwerk afgestoken op de 14 juni 1713, ter occasie van de Vrede van Utrecht, door Anna van Beek (Atlas van Stolk).

  Auteur: Margreet van der Hut

  Biografienummer in 1001 Vrouwen: 375

  laatst gewijzigd: 13/01/2014