Rijsen, Katharina van (ca. 1402-1427)

 
English | Nederlands

RIJSEN, Katharina van (geb. Deventer ca. 1402 – gest. Diepenveen 14-12-1427), zuster in het klooster Diepenveen. Dochter van Gerrit van Rijsen en Alijt.

Katharina was een van de vier dochters van Gerrit van Rijsen en zijn echtgenote Alijt, gegoede en diepgelovige burgers van Deventer. Net als haar zusters Dymme en Geertruid deed zij haar intrede in Diepenveen, het vrouwenklooster van de Moderne Devotie (zie Salome Sticken). Katharina werd op 26 juni 1418 ingekleed in het klooster. Dymme en Geertruid waren toen al overleden.

Van Katharina is in het zusterboek van het klooster Diepenveen een geestelijke oefening overgeleverd, een Latijnse tekst die ze steeds opnieuw overdacht. ‘Ontvlucht, zwijg en berust en probeer alleen de Heer te behagen, voor wie alles geschiedt. Jouw rust en troost komen alleen van hem, want hij is de hoop van de gekwelde ziel. Min het zwijgen, zoek de verlatenheid, vermijd de praalzucht en verkies eenvoud en waarheid. Niemand is zo toegankelijk als degene die graag verborgen is’ (gecit. Scheepsma, 91-92). Katharina van Rijsen overleed na een kort ziekbed op de dag na het feest van Sint Lucia (13 december) 1427, op ongeveer 25-jarige leeftijd.

Naslagwerken

Carasso-Kok; NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 189r-190r.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 117d-126b.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 237-239.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914).
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave].
  • Anne Bollmann, Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (z.p. 2004).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014