Noy, Adriana La (actief 1652/1653-)

 
English | Nederlands

NOY, Adriana la (actief 1652-1653), vrouw in manskleren, matroos.

De naam van Adriana la Noy is overgeleverd dankzij een aantekening in de Notulen der Admiraliteit van de Maze en Amsterdam over de jaren 1652 en 1653, geciteerd door De Jonge: ‘dat zij op tochten en wachten zich had gedragen vroom en eerlijk, zulks als een matroos schuldig is te doen’ (De Jonge, 507).

Literatuur

  • J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen 1 (Haarlem 1858) 507.
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 37 en nr. 21 [de verwijzing naar de Hollandse Mercurius (1653) 53 en 69 aldaar blijkt niet te kloppen].

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014