Sonderlants, Hille (?-1445)

 
English | Nederlands

SONDERLANTS, Hille (geb. Kleef – gest. Gent 25-1-1445), zuster in het klooster Diepenveen, priorin van diverse kloosters.

Hille Sonderlants was volgens haar levensbeschrijving in het zusterboek van het klooster Diepenveen geboren in Kleef, als dochter van aanzienlijke ouders. Als jong meisje was zij een ‘dartel Begijntje’ geweest. Daarna woonde ze in het Meester-Geertshuis in Deventer. Zij was een van de eerste zusters in het nieuwe klooster van Johan Brinckerinck in Diepenveen. Vanaf het moment dat in 1408 besloten werd tot officiële toetreding van het klooster tot het Kapittel van Windesheim werd zij rectrix.

Hille Sonderlants werd in 1412 opgevolgd door Salome Sticken. Nog in datzelfde jaar werd zij naar Amsterdam gestuurd om in het klooster Mariënveld de kloosterlingen te begeleiden in het leven volgens de regel van Windesheim. Twaalf jaar later werd ze afgezet en keerde ze terug naar Diepenveen, waar ze weer gewoon kloosterzuster werd. Vervolgens werd ze uitgezonden naar het klooster Klaarwater bij Hattem, om er te helpen bij de hervorming. Dit verliep niet zoals zij wilde, en toen enkele zusters vertrokken naar het Nijeklooster in Friesland, ging Hille mee. In het Nijeklooster ging een aantal zusters over tot de orde van de cisterciënzerinnen. Hille bleef het gedachtegoed van Windesheim trouw, en keerde na enkele jaren opnieuw terug naar Diepenveen. In 1431 werd ze priorin van het klooster Galilea in Gent, waar zij werd opgevolgd door Alijt Bake. Hille Sonderlants overleed op het feest van de bekering van Paulus (25 januari) 1445 in Gent.

Naslagwerken

Carasso-Kok; NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 47r-48r.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 126b-127a.
Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 243-244.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914).
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave].
  • Anne Bollmann, Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (z.p. 2004).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014