Poorten, Swene ter (?-1439)

 
English | Nederlands

POORTEN, Swene ter (gest. Diepenveen 14-12-1439), zuster en kosteres in het klooster Diepenveen. Dochter van Johan ter Poorten (gest. 1423), schepen in Deventer, en Lutgerd (gest. vóór 1432).

Swene werd geboren als oudste dochter van Johan en Lutgerd ter Poorten, gezeten burgers van Deventer, die zeer waren betrokken bij de beweging van de Moderne Devoten (zie Salome Sticken). Swenes zusters Geertruid en Aleid verbleven ook in het klooster; de laatste als conversin (lekenzuster). Swene en Geertruid traden in toen op 21 januari 1408 de clausuur van het nieuwe Diepenveense klooster inging. Precies een jaar later deden zij hun professie.

Van Swene is bekend dat zij – net als haar zuster Geertruid – boeken kopieerde. Zij was in 1413 kosteres onder subpriorin Liesbeth van Delft. Het kosterschap hield in dat zij alles gereed maakte voor de misvieringen. In 1427 deed Swenes moeder Lutgerd haar intrede in het klooster, later gevolgd door Aleid. In 1439, na een ziekbed van negen dagen, overleed Swene ter Poorten op de dag na het feest van de heilige Lucia (13 december).

Naslagwerken

NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 65v-68v.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 136a-137a.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift,D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 259-261.
  • G.A. van der Toorn-Piebenga, ‘De Ter Poortens, een Deventer gezin uit de tijd der Moderne Devotie’, Deventer Jaarboek (1992) 42-54.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 42

laatst gewijzigd: 13/01/2014