Symons, Trijntje (?-in of na 1625)

 
English | Nederlands

SYMONS, Trijntje (gest. Rees, Duitsland, in of na 1625), vrouw in manskleren, steenhouwer, soldaat. Dochter van Symon Poort, hopman.

Het verhaal van Trijntje Symons wordt door Petrus de Lange (1632?-1716) verteld in zijn Batavise Romeyn (1661) over het jaar 1625. Hij zegt zich te baseren op ‘de schrijvers van de Nederlandse oorlog’, zonder zijn bronnen verder te specificeren. Trijntje Symons, dochter van hopman Symon Poort, was aanvankelijk dienstmeid in Nijmegen, aldus De Lange. Na verloop van tijd nam zij zonder dat haar vader of meester het wist de naam aan van Symon Poort, hulde zich in manskleren, en koos voor het schoenmakersvak, later dat van steenhouwer. Met dat laatste wist zij zich ‘zo kunstig te behelpen’, dat zij betrokken werd bij de bouw van de nieuwe stadspoort van Deventer. Hierna vertrok zij naar Rees, waar ze als ‘jongen’ en vervolgens als soldaat diende onder hopman Jacob de N. Haar vader, die als hopman diende op een ‘uitlegger’ op de Rijn, kreeg soms de groeten van zijn zoon, iets dat hij niet begreep omdat hij alleen een dochter had. Na haar dood werd de vader door hopman Jacob de N. ontboden, maar wegens ziekte kwam hij te laat voor de begrafenis. Zo kon het gebeuren dat zijn dochter als gewoon soldaat werd begraven in de Nieuwe Kerk te Rees, in aanwezigheid van de gehele magistraat en militaire hoogwaardigheidsbekleders, aldus nog steeds De Lange. Hij besluit: ‘en wijl zo vrome daad van een vrouwspersoon niet onbedacht hoort te blijven, maar in de gemoederen der Nederlanders gevest te worden, beloofden [de bevelhebbers] de vader een steen met een kort opschrift van hun daden tot gedachtenis op het graf te leggen’ (De Lange, 175).

Literatuur

  • Petrus de Lange, Batavise Romeyn (Amsterdam 1661) 174-175.
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 25, 30, 97 en 152.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 221

laatst gewijzigd: 13/01/2014