Tayen, Liesbeth (?-1452)

 
English | Nederlands

TAYEN, Liesbeth (geb. Tiel – gest. Diepenveen 1452), zuster en priorin van o.a. het klooster Diepenveen.

Liesbeth Tayen was een van de eerste bewoonsters van Diepenveen, het oudste vrouwenklooster van de Moderne Devotie. Toen het klooster in 1408 voor de wereld gesloten werd, kreeg zij de leiding over ‘wel twintig’ buitenzusters, belast met het bakken, brouwen en koken. In 1416 werd Liesbeth ingekleed, en kreeg zij de functie van vestiaria (opzichteres over de kleding). Zes jaar later werd ze tot priorin gekozen van het klooster Bethanië in Mechelen, waar zij de zusters moest leren volgens de regel van Windesheim te leven. Zij bleef tien jaar in Mechelen, totdat een aantal zusters in verzet kwam tegen haar strenge regiem. Zo keerde Liesbeth Tayen in 1433 terug naar Diepenveen. In 1447 werd zij gekozen tot priorin, als opvolgster van Salome Sticken, die deze functie meer dan 33 jaar had vervuld. Liesbeth Tayen bleef twee jaar priorin. Zij leefde daarna nog drie jaar, als gewoon koorzuster, en stierf op hoge leeftijd.

Naslagwerken

NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 362v-365v.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 159d-161a.
  • Stadsarchief Mechelen: Kroniek Bethanië (EE XXIX/I) 1421, 1432.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’) Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 303-305.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914).
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave].

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014