Nicolaas Schmelzing aan Constantijn Huygens
12 februari 1629
430a
Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens G1-3

Transcriptie

Mijnheere,

Ik bedank U.E. vor haere brieven welke ik disen dag bekomen. Ik kann darup nit antworden, dann ik binn up den weg nach Vriezland. Graf Ernst heft mik verschreben, ik freze ik soll nach wohl een monat utbliben. Ik soll U.E. dann wat mehr konnen vertellen. Ik recomendire mik in U.E. gode grazi, so ok an U.E. lief wijfken. Ik hope U.E. huishaldung wederom komende wat groter te finden, so U.E. ok schriben. Ik meene tot rechterlijk nach to komen om hijpograss te trinken oft andere delicate confeturen. Ik schreibe hier mede an U.E. confratrem dat denselbe mik weet te fenden ob Sin Ex. an mik wolle schriben. Adio mijnheere.

Hend Swoll, den 12 februari anno 1629, stilo novo.

U.E. affect. willigste dienaer, N. Schmelzingh.

[Naschrift:] U.E. vergeten min nit mede een secretaris, so Franz kann.

[Handschrift Huygens:] Schmelzing, 15 februari 29.

Ga terug naar de briefdetails