Nicolaas Schmelzing aan Constantijn Huygens
22 februari 1629
434
Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens G1-3

Transcriptie

Mijnheere,

Ik bedank U.E. voor haere brieven, ik hebe keen stoff darup t’andworden. Ik hebe in min gubernament visite gedaan. So binn ik so sehr versoekt worden von Graf Ernst hier te komen. Ik quam eben hier als den forst begost. Graf Ernst ist tot Lewarden, ik weet dahin nit te geraken, noch ut ’t land te komen. Het moet eens oft ’t ander recht updoien oft vriezen. Graf Ernst ‘t verwacht mik mede verlangen, ik freze dat het noch wehl een monat soll anlopen ehe ik U.E. soll sehen. Ik hebe hier gehort 3 ratsheeren mede gloken aflesen ende utroepen: “In habet haer leben lang enig offici te bedienen”. Het eene ist Grus, so lest in den Raad van Staden geseten, heft 10 jaar mede sin meyd gebulert, 3 kinder angemakt, het schafer heft sin süster, moet noch 800 daler amende geben, ende noch een tet lang int huis gebannen. Den ander heet Lulof, als mann den sondag het nachtmäl utdeilte, nam sek an nit wehl te pass ware, die vrau ging in die koiken, he int huerhaus, trok sin broek an, liet sik von de hueren stupen, ende stupte die huer wederom. Een leiendeker sahe door het glass dit speel aan, bracht het ut. Den derde heet Egh, war ok int huorhaus gefonden, sin vrau starf von die boken, sattet haer an, dit hebe ik hier gesehen.

Ik verlang U.E. te sehen ende principal U.E. als cramheer te finden. Ik recomendire mik in U.E. gode grazi. Ik bitte U.E. die wollen disen brief den Prinz laten gefen, waneher Sin Excellentie den abent alleen mede mevrau die Prinzesse in haer camer eeten, so sollen diselben wat te lachen heben. Adio, ik bleib all mine leben lang, U.E. affect. willigste dienaer. N. Schmelzingh.

Grüningen, den 22 februari anno 1629, stilo novo.

[Handschrift Huygens:] Schmelzing.

Ga terug naar de briefdetails