Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Willem van Oranje op 12-jarige leeftijd. Houtsnede van Cornelis
Anthonisz, 1545 (Rijksprentenkabinet, Amsterdam) Willem van
Oranje op 22-jarige leeftijd. Schilderij van Antonis Mor of Antonio Morio, 1555 (Gemäldegalerie Staatliche
Kunstsammlungen, Kassel) Willem van Oranje op 33-jarige leeftijd.
Schilderij, maker onbekend, 1566 (Kunsthistorisches Museum, Wenen) Willem van Oranje op 46-jarige leeftijd. Schilderij van Adriaen Thomasz Key, 
1579 (Mauritshuis, Den Haag) Willem van Oranje op
50-jarige leeftijd. Schilderij, maker onbekend, 1583 (Stedelijk Museum Alkmaar, Hofje van Paling en van
Foreest) Willem van Oranje op zijn doodsbed. Schilderij van 
Christiaen Jansz van Bieselingen, 1584 (Gemeente Zaltbommel)

Bewerkt door J.H. Kluiver, J.G. Smit en B.A. Vermaseren

Het project wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van de bewaard gebleven correspondentie gericht aan of afkomstig van Willem van Oranje (1533-1584), gebaseerd op onderzoek gedaan in bijna 200 archieven en bibliotheken in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland. De database bevat behalve brieven ook commissies, rekesten, instructies en redevoeringen.

Het aantal getraceerde documenten bedraagt meer dan dertienduizend. Van de meeste brieven en documenten zijn afbeeldingen verzameld. De films en kopieën zijn gescand en de scans zijn in een beeldbank bijeengebracht. Deze digitale opnamen zijn gekoppeld aan de briefnummers in de databank, die kerngegevens over elk document bevat. Het project maakt onderzoek op verschillende niveaus mogelijk naar de internationale contacten van Willem van Oranje, die binnen de Nederlanden en de betrekkingen van de prins met zijn Duitse familie en andere (aan)verwanten.

Het project is in eerste instantie afgesloten per 1 februari 2005 en op 12 april 2005 gepubliceerd.
In juni 2010 is er tevens een update gemaakt.

Onderdelen van de site:

Met behulp van het onderstaande formulier kunt u naar de brieven zoeken. De keuze zoek geavanceerd biedt meer mogelijkheden.

Vul een of meer zoektermen in
Zoek in specifieke databank velden
Toon zoekresultaat aantal