Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 10151

Algemene gegevens
Briefnummer 10151
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 1-7-1584.
Correspondent Aan Staten van Holland
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 1-7-1584.
Verzendplaats
Inhoud Verzoek de zaak van de opdracht van de grafelijkheid nu ten einde te brengen conform de in voorgaande jaren gedane aanbieding.
Incipit Wij houden Uluyden zeer wel indachtich dat ghijluyden ende die van Zeelandt enig
Opmerkingen Datering naar aantekening in de marge: 'Gepresenteert by Zyne Ex.cie aen de Staten van Hollandt int beginsel der maendt july 1584', die vermeld stond op het bij Groen van Prinsterer, Archives d’Orange-Nassau uitgegeven afschrift.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Nationaal Archief Den Haag Staten van Holland ná 1572, Bruine kastje 39 ontwerp https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/10000-10999/10151_thumb.png
PDF (28.13 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau VIII, 428-433 nr. MCLXVIa editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken