Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 10246

Algemene gegevens
Briefnummer 10246
Datum brief
22-8-1561
Correspondent Van Pius IV
Datum brief
22-8-1561
Verzendplaats Rome (Roma)
Inhoud Vermaning een eind te maken aan het optreden van de ketters in Orange, die ook een bedreiging vormen voor de Venaissin.
Incipit Quanto christianae reipublicae luctu atque incommodo quantaque orthodoxae fidei
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Archivio Segreto Vaticano Breven, Arm. 42 Vol. 16 f. 39 r-v minuut
Brom en Hensen, Romeinsche Bronnen 712 nr. 940 editie:

Brom, G. en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 52 (’s-Gravenhage 1922).

http://www.historici.nl/media/wvo/images/10000-10999/10246_thumb.png
PDF (0.21 Mb)
Brom, Archivalia in Italiƫ I-1, 191 nr. 551 excerpt http://www.historici.nl/media/wvo/images/edities/BAI/10246_ed_thumb.png
PDF (0.21 Mb)