Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 10248

Algemene gegevens
Briefnummer 10248
Datum brief
20-2-1564
Correspondent Aan Pius IV
Datum brief
20-2-1564
Verzendplaats Brussel (Bruxelles)
Inhoud Antwoordt op de klachten over de ketterij in Orange.
Incipit Cum literas S.V., datas Rome 29 decembris, legerem, Sancte Pater, multum dolui,
Opmerkingen De minuut gedateerd februari 1564. De prins vermeldt in deze brief, dat hij twee commissarissen naar Orange heeft gezonden. Deze vertrokken op 7 februari, zie een brief van de prins aan Margaretha van Parma (Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne, II, 69-70), zodat deze brief van na die datum moet dateren. De editie Ramirez de Arellano en Sanchez Rayón, Pio IV y Felipe Segundo naar de contemporaine kopie Biblioteca F. de Zabálbura dateert 20 februari, welke datum hier is aangehouden. Antwoord op nr. 10247.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Archivio Segreto Vaticano Varia Miscellanea II Vol. 87, f. 105 r-107 v kopie contemporaine
Brom en Hensen, Romeinsche Bronnen 719-721 nr. 948 editie:

Brom, G. en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 52 (’s-Gravenhage 1922).

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/romeinse_bronnen/#page=730&accessor=toc&view=&source=1
Bulletin de la Commission Royale d'Histoire V-2 (1892) 427-430 editie:

Bulletin de la Commission Royale d’Histoire/Compte rendu des séances de la Commission royale d’Histoire, ou Recueil de ses bulletins (Brussel 1834-.).

https://archive.org/details/bulletindelacom14hisgoog
Brom, Archivalia in Italië I-1, 292 nr. 843 excerpt http://www.historici.nl/media/wvo/images/edities/BAI/10248_ed_thumb.png
PDF (19.61 Mb)
Nationaal Archief Den Haag Nassause Domeinraad, Raad en Rekenkamer te Breda 1143 minuut http://www.historici.nl/media/wvo/images/10000-10999/10248_thumb.png
PDF (19.61 Mb)
Biblioteca Francisco de Zabálburu a Madrid - kopie contemporaine
Ramirez de Arellano en Sanchez Rayón, Pio IV y Felipe Segundo 261-267 editie:

Ramirez de Arellano de la Fuentesanta del Valle, Feliciano, en José Sanchez Rayón, ed. Pio IV y Felipe Segundo: primeros diez meses de la embajada de Don Luis de Requesens en Roma, 1563-64. Colección de libros españoles raros o curiosos 20 (Madrid 1891).