Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 10705

Algemene gegevens
Briefnummer 10705
Datum brief
6-7-1561
Correspondent Aan Thomas Perrenot
Datum brief
6-7-1561
Verzendplaats Breda
Inhoud Heeft plakkaten naar Orange gestuurd met verbod tot ketterij. Vraagt aandacht voor zijn Franse belangen.
Incipit J'ai receu voz lettres du xixe de juing et entendu par le porteur de ceste les
Opmerkingen Gericht aan de heer van Chantonay = Thomas Perrenot. Zie voor het plakkaat nr. 11041.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Weiss, Papiers de Granvelle VI, 323-325 nr. LIV editie:

Weiss, Ch., Papiers d’état du cardinal de Granvelle d’après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon (-1565). 9 dln. Collection de documents inédits sur l’histoire de France (Paris 1841-1852).

http://www.historici.nl/media/wvo/images/10000-10999/10705_thumb.png
PDF (0.84 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau I, 105-106 nr. XXXVa (onv) editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Bibliothèque municipale de Besançon Mémoires de Granvelle VII, f. 119 kopie contemporaine