Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 1106

Algemene gegevens
Briefnummer 1106
Datum brief
13-8-1564
Correspondent Aan Willem van Hessen
Datum brief
13-8-1564
Verzendplaats Brussel (Bruxelles)
Inhoud Terugkomst Granvelle niet waarschijnlijk. Toestand in Frankrijk. Werving van Filips II tegen de Moren. Houding van paus Pius IV tegenover Orange. Verhouding met Engeland.
Incipit Wir habenn bitz dahero uff die endtliche Resolution unsers Schreybenns so wir
Opmerkingen Met een postscriptum. Op de minuut in andere hand genoteerd: 'Cronburgk hat diessen Brief ahm itzigen Augusti nach dem Hern Landgrafen abgesunden. Anno 1564'. De contemporaine kopie Hessisches Staatsarchiv (Marburg) inliggend in het origineel.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Hessisches Staatsarchiv Marburg Bestand 3II, Nassau-Niederlande, Korr. 1564-1565, f. 44 r-48 v origineel http://www.historici.nl/media/wvo/images/01000-01999/01106_thumb.png
PDF (6.7 Mb)
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV B/15a-7 minuut
Hessisches Staatsarchiv Marburg Bestand 3II, Nassau-Niederlande, Korr. 1564-1565, f. 27 r-29 v kopie contemporaine
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau I, 279-281 nr. LXXXVIII (onv) editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Demandt, Nassau-oranische Korrespondenzen II, 108 nr. 286 excerpt
Hessiches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 171 M, nr. 319-321, f. 9 v en 80 v excerpt