Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 118

Algemene gegevens
Briefnummer 118
Datum brief
29-12-1563
Correspondent Van Pius IV
Datum brief
29-12-1563
Verzendplaats Rome (Roma)
Inhoud Klachten over het optreden van de ketters in Orange en verzoek daaraan een eind te maken.
Incipit Nondum responsum a te acceperamus ad eas litteras, quas ad te de mense octobri
Opmerkingen De minuut is gedateerd 30 december, de contemporaine kopieën 29 december. De contemporaine kopie Hessisches Staatsarchiv (Marburg) is bijlage bij nr. 1097 d.d. 15 febr. 1564; de contemporaine kopie Sächsisches Hauptstaatsarchiv is bijlage bij nr. 119 d.d. 14 febr. 1564. De editie Brom en Hensen, Romeinsche bronnen naar de minuut, dus ook met de datum 30 december.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Archivio Segreto Vaticano Breven, Arm. 44 Vol. 11 nr. 416 minuut
Hessisches Staatsarchiv Marburg Bestand 3II, Nassau-Niederlande, Korr. 1564 kopie contemporaine
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 8510/5, Schreiben, f. 124 r-125 v kopie contemporaine http://www.historici.nl/media/wvo/images/00000-00999/00118_thumb.png
PDF (4.82 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau I, 189-190 nr. LXVIa (onv) editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Brom en Hensen, Romeinsche Bronnen 717-719 nr. 947 editie:

Brom, G. en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 52 (’s-Gravenhage 1922).

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/romeinse_bronnen/#page=728&accessor=toc&view=&source=1
Brom, Archivalia in Italië I-1, 195 nr. 564 excerpt http://www.historici.nl/media/wvo/images/edities/BAI/00118_ed_thumb.png
PDF (4.82 Mb)