Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 1251

Algemene gegevens
Briefnummer 1251
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 6-3-1567.
Correspondent Aan Margaretha van Parma
Datum brief
Datum door bewerker bepaald op 6-3-1567.
Verzendplaats Antwerpen (Anvers)
Inhoud Weigering de hernieuwde eed van trouw aan Filips II af te leggen.
Incipit Heri sub vesperam accepi literas quas celsitudo tua ad me dedisti quinta huius
Opmerkingen De volledige tekst in Latijnse vertaling. Het incipit is hieraan ontleend. De datum volgt uit de aanvang van de brief waarin de prins meldt dat hij daags te voren het schrijven van Margaretha van Parma van 5 maart heeft ontvangen, zie nr. 1250. De contemporaine kopie Hessisches Staatsarchiv (Marburg), Bestand 3II (Duitse vertaling) is een bijlage bij nr. 174 d.d. 9 april 1567 aan Willem van Hessen. De contemporaine kopie Sächsisches Hauptstaatsarchiv (Duitse vertaling) is een bijlage bij nr. 175 d.d. 9 april 1567 aan August van Saksen. De contemporaine kopie Sächsisches Hauptstaatsarchiv (Latijnse vertaling) is bijlage 3 bij nr. 197 d.d. 24 dec. 1567 aan August van Saksen. De contemporaine kopie Koninklijk Huisarchief (Den Haag) (in het Frans) is een extract uit het niet bewaarde origineel, aanvangend 'Et quand a ce Madame que par vos lettres', evenals de 18de-eeuwse kopie en de Duitse vertalingen in Koninklijk Huisarchief (Den Haag), Hessisches Staatsarchiv (Marburg) en Sächsisches Hauptstaatsarchiv. De editie Groen van Prinsterer, Archives d’Orange-Nassau naar het Franse extract van Koninklijk Huisarchief (Den Haag). Vgl. Nr. 12818
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Hessisches Staatsarchiv Marburg Bestand 4f., Niederlande, nr. 1 (Latijn) kopie contemporaine
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV B/39-3 (Frans) kopie contemporaine
Hessisches Staatsarchiv Marburg Bestand 3II, Nassau-Niederlande, Korr. 1567 (Duits) kopie contemporaine
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9819/5, Vorenderung, f. 353 v-354 r kopie contemporaine
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9819/5, Vorenderung, f. 611 v-612 r (Latijn) kopie contemporaine
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9819/5, Vorenderung, f. 360 r-361 r (Duits) kopie contemporaine https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/01000-01999/01251_thumb.png
PDF (5.51 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau III, 46-48 nr. CCLXVI (Frans) editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV I/2, nr. 97 (Duits) kopie contemporaine
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV I/2, nr. 98b (3x) (Duits) kopie contemporaine
Hessiches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 170 III, 1567 (Frans) kopie 18e eeuw
Hessisches Staatsarchiv Marburg Bestand 40, Hessische Kammer, Generalia 34, nr. 1 kopie contemporaine