Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 1288

Algemene gegevens
Briefnummer 1288
Datum brief
30-1-1583
Correspondent Van Catharina de Medici
Datum brief
30-1-1583
Verzendplaats Parijs (Paris)
Inhoud Bericht van de zending van de Mirambeau om over de gebeurtenissen te Antwerpen te spreken.
Incipit Le Roy, monsieur mon filz et moy avons advisé de vous depescher le s.r de Miram
Opmerkingen Met een eigenhandig postscriptum. De 19de-eeuwse kopie Algemeen Rijksarchief van België is een kopie van een kopie. De contemporaine kopie Hessisches Staatsarchiv (Marburg) is alleen een kopie van het eigenhandig postscriptum van de brief en dient als bijlage bij correspondentie van A. de Traos. Zie voor het antwoord nr. 7330.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
National Archives London State Papers 83/18: 56 kopie contemporaine http://www.historici.nl/media/wvo/images/01000-01999/01288_thumb.png
PDF (0.67 Mb)
Hessisches Staatsarchiv Marburg Bestand 4f., Niederlande, nr. 304 kopie contemporaine
Archives de la Ministère des Affaires Etrangères Correspondance Politique, Hollande, 1, f. 350 r-v kopie 17e eeuw
Archives de la Ministère des Affaires Etrangères Correspondance Politique, Hollande, suppl. 1, f. 34 v-35 r kopie 17e eeuw
Bibliothèque Nationale de France Cinq Cents de Colbert 450, f. 121 r-122 v kopie 17e eeuw
Bibliothèque Nationale de France Manuscrits français NA 7069, f. 57 r-58 r kopie 17e eeuw
Bibliothèque Nationale de France Manuscrits français 15948, f. 97 r-98 v kopie 17e eeuw
Koninklijke Bibliotheek van België Ms. 18487, f. 95 r-96 r kopie 18e eeuw
Algemeen Rijksarchief van België Audiëntie 487, f. 57 r-58 r kopie 19e eeuw
Nationaal Archief Den Haag Collectie Stratenus 764 kopie 19e eeuw
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau VIII, 148 nr. MCII editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Bor, Oorsprongk Nederlandsche oorlogen II, 349 (Nederlands) editie:

Bor, P.Ch., Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen ... in XXXVII boeken; met een byvoeghsel van authentyke stukken en nieuwe registers ... 4 dln. (Amsterdam 1679-1684).

Busken-Huet, Verslag 57 nr. 241 excerpt