Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 13023

Algemene gegevens
Briefnummer 13023
Datum brief
16-6-1584
Correspondent Van Gedeputeerde Staten van Friesland
Datum brief
16-6-1584
Verzendplaats Franeker
Inhoud Hebben, op dringend verzoek, Julius van Botnia naar de Staten-Generaal afgevaardigd. Deze moet er tevens sterk op aandringen, dat Friesland zelf zijn convooigelden kan innen. Klachten over het optreden van kapitein Jan Folkertsz., liggend in het Vlie.
Incipit Alhoewel wij voorals nu niet anders nog nader sijn bij onsse principalen gelast
Opmerkingen De datum is herleid naar de Gregoriaanse kalender. Mede gericht aan de Staten-Generaal te Delft. De kopie ING naar een ouder afschrift.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis - kopie 20e eeuw http://www.historici.nl/media/wvo/images/13000-13999/13023_thumb.png
PDF (1.7 Mb)
Tresoar Leeuwarden Staten van Friesland 1580-1795, 219, f. 131 r-135 v kopie 18e eeuw