Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 15

Algemene gegevens
Briefnummer 15
Datum brief
8-1-1561
Correspondent Aan August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
8-1-1561
Verzendplaats Gandersheim
Inhoud Bericht dat secretaris Johan Jenitz hem van het standpunt van Filips van Hessen op de hoogte heeft gesteld. Toezending van nieuwsberichten uit Frankrijk.
Incipit E.C.F.G. schreiben hab ich entpfangen und was erstlich des hern lantgraven
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 121 r-122 r origineel eigen hand https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00015_thumb.png
PDF (2.75 Mb)
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 218 nr. 223 editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=249&accessor=thumbnails&source=1&view=imagePane&size=1062
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/III 4 minuut