Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 16

Algemene gegevens
Briefnummer 16
Datum brief
17-1-1561
Correspondent Van August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
17-1-1561
Verzendplaats Torgau
Inhoud Mededeling dat hij het antwoord van Filips van Hessen betreurt, maar de gedane belofte zal nakomen en het huwelijk met Anna van Saksen doorgang zal laten vinden.
Incipit Wir haben E.L. neher schreiben, so sie beij gegenwerttigem reittenden knaben
Opmerkingen Antwoord op nr. 15 d.d. 8 januari 1561. Demandt, Nassau-oranische Korrespondenzen, dateert foutief op 15 januari.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 139 r minuut https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00016_thumb.png
PDF (0.64 Mb)
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 220-221 nr. 226 (onv) editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=251&accessor=thumbnails&source=1&view=imagePane&size=1062
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/III 4 origineel
Hessiches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 171 M, nr. 319-321, f. 8 excerpt
Demandt, Nassau-oranische Korrespondenzen I, 67 nr. 64 excerpt