Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 2

Algemene gegevens
Briefnummer 2
Datum brief
12-4-1557
Correspondent Van August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
12-4-1557
Verzendplaats Dresden
Inhoud Ontvangst van een schrijven van Filips II.
Incipit Das schreiben, so es von E.L. am dato haltend der letzter martii
Opmerkingen Antwoord op nr. 47.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 8501/4, König Philips, f. 22 r ontwerp https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00002_thumb.png
PDF (3.06 Mb)
Cau, Groot Placaetboek IV, 515 editie:

Cau, C., e.a., eds. Groot Placaetboeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de H.M. Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden ende van de Ed. Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; mitsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, bijeengebracht door ---. 9 dln. met register (’s-Gravenhage 1658-1797).