Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 21

Algemene gegevens
Briefnummer 21
Datum brief
23-3-1561
Correspondent Aan Anna keurvorstin van Saksen (Sachsen)
Datum brief
23-3-1561
Verzendplaats Brussel (Bruxelles)
Inhoud Verzoekt te bevorderen dat het huwelijk met Anna van Saksen op Sint Bartholomeusdag wordt gesloten.
Incipit Ich hab den xixten martij von E.C.F.G. hern gemahln dem churfursten zu Sachssen
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 8530/4, Registratura f. 76 r-77 v origineel eigen hand https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00021_thumb.png
PDF (2.13 Mb)
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 229 nr. 233 editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=260&accessor=thumbnails&source=1&view=
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 2, 723 A/I minuut