Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 22

Algemene gegevens
Briefnummer 22
Datum brief
25-3-1561
Correspondent Aan August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
25-3-1561
Verzendplaats Brussel (Bruxelles)
Inhoud Bericht dat Filips van Hessen schriftelijk mededeling gedaan heeft van zijn afwijzing van het voorgenomen huwelijk met Anna van Saksen en verzoek zijn raden voor overleg naar Frankfurt of Worms te zenden.
Incipit Nach dem mir E. Churf. G. underm dato Torgaw den 17ten januarii genedig
Opmerkingen De minuut is gedateerd op 23 maart.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 186 r-187 r origineel https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00022_thumb.png
PDF (3.21 Mb)
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 233-235 nr. 236 editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=264&accessor=thumbnails&source=1&view=imagePane&size=1062
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/III 4 minuut