Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 24

Algemene gegevens
Briefnummer 24
Datum brief
14-4-1561
Correspondent Van August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
14-4-1561
Verzendplaats Dresden
Inhoud Verzoek om een schriftelijke verklaring inzake de vrije uitoefening van de religie door Anna van Saksen.
Incipit Euer Lieb freundtlicher lieber Bruder Graff Ludewich von Nassaw hat unns heutt
Opmerkingen Inliggend in het origineel de tekst van de verklaring van de prins op het punt van de godsdienst, door hem af te leggen naar aanleiding van zijn huwelijk met Anna van Saksen (editie Von Arnoldi, Historische Denkwürdigkeiten, 133-134; Groen van Prinsterer, Archives d’Orange-Nassau, I, 102-103).
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 192 r-196 v minuut
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV B/41-2 origineel https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00024_thumb.png
PDF (5.44 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau I, 98-99 nr. XXXIII (onv) editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 238 noot (onv) editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=269&accessor=thumbnails&source=1&view=
Blok, Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland 1886-1887, 66 excerpt