Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 3090

Algemene gegevens
Briefnummer 3090
Datum brief
23-12-1573
Correspondent Aan Filips van Marnix van St. Aldegonde
Datum brief
23-12-1573
Verzendplaats Zierikzee
Inhoud Bericht De Noircarmes de vredesmissie naar Filips II te hebben aanbevolen. Onderhandeling over zijn vrijlating middels een gevangenenruil.
Incipit Voz deux lettres escriptes en la prison du chasteau d'Utrecht, l'une du iiiie et
Opmerkingen Antwoord op nr. 6466 d.d. 4 dec. 1573. Zie voor het bericht aan De Noircarmes nr. 3089.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV I/12, f. 369 r-v nr. 187 kopie secretaire http://www.historici.nl/media/wvo/images/03000-03999/03090_thumb.png
PDF (0.92 Mb)
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV C/Ma-1a kopie contemporaine
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau IV, 298-300 nr. CDLXI editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Stutterheim, Brief Marnix aan Oranje + antwoord 221-223 (Nederlands) editie:

Stutterheim, F.W., ‘Brief van Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, aan den Prins van Oranje en diens antwoord in december 1573’, in: Marnix. Protestantsche Stemmen. Maandschrift voor het Nederlandsche volk 8 (1906) 209-223.

Gerlo-de Smet, Marnixi Epistulae I, 224-225 nr. 40 editie:

Gerlo, Aloïs, en Rudolf De Smet, eds. Marnixi Epistulae. De briefwisseling van Marnix van Sint-Aldegonde. Een kritische uitgave. 3 dln. (Brussel 1990-1996).