Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 3395

Algemene gegevens
Briefnummer 3395
Datum brief
9-8-1573
Correspondent Aan Diederik Sonoy
Aan raden van het Noorderkwartier
Datum brief
9-8-1573
Verzendplaats Dordrecht
Inhoud Opwekking en bemoediging in de strijd tegen de vijand te volharden. Rammekens is onlangs veroverd. Getuigt naar aanleiding van hun aanbeveling tot een verdrag met een machtig potentaat van zijn verbond met de 'alder oppersten potentaat der potentaten'.
Incipit Hoewel wij tot noch toe aen den affectie en goede genegentheyt die ghijlieden
Opmerkingen Geadresseerde conform de editie Bor, Oorsprongk Nederlandsche oorlogen. Het origineel was medeondertekend door N. Brunynck. De contemporaine kopie is een bijlage bij de zich in hetzelfde dossier bevindende brief van Filips van der Aa aan Jacob Cabeljauw d.d. 16 september 1573. Deze kopie heeft een aantal passages weggelaten, vooral die waarin het over concrete zaken gaat betreffende de voortgang van de oorlog en benodigdheden daarvoor. Antwoord op nr. 10064.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV I/12, f. 470 r-471 v nr. 149 (= 176) kopie secretaire https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/03000-03999/03395_thumb.png
PDF (2.36 Mb)
Regionaal Archief Alkmaar Oud stadsarchief Alkmaar nr. 2076/75 kopie contemporaine
Bor, Oorsprongk Nederlandsche oorlogen I, 447-448 editie:

Bor, P.Ch., Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen ... in XXXVII boeken; met een byvoeghsel van authentyke stukken en nieuwe registers ... 4 dln. (Amsterdam 1679-1684).

Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau IV, 178 (onv) editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

Prins Willem van Oranje, Brieven 72-77 editie:

Prins Willem van Oranje: Brieven. Uitgekozen en toegelicht door M.W. Jurriaanse (Middelburg 1933).

http://www.dbnl.org/arch/will019brie01_01/pag/will019brie01_01.pdf
Boomkamp, Alkmaar en deszelfs geschiedenissen 220-224 editie:

Boomkamp, G., Alkmaar en deszelfs geschiedenissen (Rotterdam 1757).

https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/edities/BAG/03395_ed_thumb.png
PDF (2.36 Mb)
De Navorscher V, 129-130 excerpt