Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 4449

Algemene gegevens
Briefnummer 4449
Datum brief
8-6-1580
Correspondent Aan Juliana van Stolberg
Datum brief
8-6-1580
Verzendplaats Antwerpen (Anvers)
Inhoud Bericht dat hij en vele anderen door koorts zijn overvallen, maar weer zijn hersteld. Met Gods hulp houdt men stand tegen de vijand.
Incipit Ich kan E.L. niet verhalten wie mich das feber vor etliche dagen hat angestossen
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 2, 692a origineel eigen hand https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/04000-04999/04449_thumb.png
PDF (4.89 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau VII, 366-367 nr. CMLXXXIII editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Prins Willem van Oranje, Brieven 164-168 editie:

Prins Willem van Oranje: Brieven. Uitgekozen en toegelicht door M.W. Jurriaanse (Middelburg 1933).

http://www.dbnl.org/arch/will019brie01_01/pag/will019brie01_01.pdf
Prins Willem van Oranje, Brieven 165 facsimile http://www.dbnl.org/arch/will019brie01_01/pag/will019brie01_01.pdf
Japikse, De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau 118-119 facsimile
Eekhof, 'Bij de afbeeldingen' 411-412 editie:

Eekhof, A., ‘Bij de afbeeldingen’, Stemmen des Tijds 22 (1933) I, 409-412.

http://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?objectsearch=eekhof&coll=dts&identifier=dts%3A1636004%3Ampeg21%3A0191&facets%5BtypeFacet%5D%5B%5D=Aflevering&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1930-1939%7C1933%7C&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Stemmen+des+tijds&query=bij+de+afbeeldingen
Eekhof, 'De drie phasen' t.o. p. 271 facsimile