Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 504

Algemene gegevens
Briefnummer 504
Datum brief
18-2-1570
Correspondent Aan Joost II van Holstein-Schaumburg
Datum brief
18-2-1570
Verzendplaats
Inhoud Verontschuldiging voor het uitblijven van de te Straatsburg aangegane verplichtingen tot betaling van de troepen die aan de veldtocht in Frankrijk hebben deelgenomen en belofte daarin tegen de aanstaande Frankfurter Messe te voorzien.
Incipit Was wir nach unnser wiederkunfft auss Frankreich untern dato den 14ten novemb.
Opmerkingen Laatste deel van het ontwerp (Koninklijk Huisarchief (Den Haag), A 11/XIV I/7) ontbreekt. Op de minuut (Koninklijk Huisarchief (Den Haag), A 11/XIV F/4) is aangegeven dat de brief mutatis mutandis tevens aan Albrecht van Nassau-Saarbrücken, Albrecht van Barby, Joost II van Holstein-Schaumburg, Dietrich von Schönberg, Friedrich von Rollshausen, Otto von der Malspurg, Adam Weiss, Jobst von Rhen, Hartman Wolff, Veith Schöner, Balthasar von Wulffen [Wolff] en Rudolf von Minden moest worden gezonden. Het concept is van de hand van dr. Meixner. Het bevat de aantekening: 'Diß concept ist nachvolgender maßen außgangen'. Een hierop volgend concept van dr. Schwarz is blijkens marginale aantekening niet verzonden. De 17de-eeuwse kopie met postscriptum. Vgl. nr. 505.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Niedersächsiches Staatsarchiv in Bückeburg Fürstl. Hof.kammer Abt. XXVII, Bd. 2, Acta Ghemen, Burg u. Herrschaft kopie contemporaine
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV I/7, nr. 101 ontwerp
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV I/7, nr. 102 minuut http://www.historici.nl/media/wvo/images/00000-00999/00504_thumb.png
PDF (15.83 Mb)
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV F/4 minuut
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/XIV F/5 kopie 17e eeuw
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis - kopie 20e eeuw