Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 513

Algemene gegevens
Briefnummer 513
Datum brief
1-7-1584
Correspondent Aan Edzard II van Oost-Friesland
Datum brief
1-7-1584
Verzendplaats Delft
Inhoud Heeft van zijn gezanten vernomen van de besprekingen over de aan het begin van de Opstand geleden schade en hoopt op een bevredigende oplossing.
Incipit Was uns E.L. gesandtenn die ernveste, hochgelarte unndt erbare Hector vonn
Opmerkingen Vgl. nr. 515.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Niedersächsiches Staatsarchiv in Aurich Rep. 241 ms. A 99, f. 35a kopie contemporaine https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00513_thumb.png
PDF (4.57 Mb)