Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 5284

Algemene gegevens
Briefnummer 5284
Datum brief
18-3-1584
Correspondent Aan Jan van Nassau
Datum brief
18-3-1584
Verzendplaats Delft
Inhoud Verdediging van de op Frankrijk georiënteerde politiek.
Incipit J'ay veu le discours que vous m'avez envoié, lequel je ne croy estre sorti de
Opmerkingen Antwoord op nr. 5574 d.d. 21 jan. 1584.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 3, 895/I origineel https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/05000-05999/05284_thumb.png
PDF (8.55 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau VIII, 349-363 nr. MCLIV editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Archives de la Ministère des Affaires Etrangères Correspondance Politique, Hollande, 1, f. 397 r-401 v kopie 17e eeuw
Busken-Huet, Verslag 58 nr. 243 excerpt
Kluiver, De correspondentie 128 nr. 132 excerpt http://www.dbnl.org/tekst/_ned017198401_01/_ned017198401_01_0135.php