Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 5355

Algemene gegevens
Briefnummer 5355
Datum brief
29-6-1584
Correspondent Van magistraat van Leeuwarden
Datum brief
29-6-1584
Verzendplaats
Inhoud Verzoek, mede namens de andere steden van Friesland, maatregelen te treffen tegen de praktijk dat hij wordt gepasseerd door de kwartieren bij de besluitvorming in de Staten van Friesland (aanstelling van rekenmeesters).
Incipit Remonstreert uwe Excellentie in alder oetmoedt die magistraet der stede Leeuward
Opmerkingen Vgl. nr. 5356. De datum 19 juni is herleid naar de Gregoriaanse kalender.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
thoe Schwartzenberg, Groot placaat en charterboek van Vriesland IV, 494-495 editie:

Schwartzenberg en Hohenlansberg, G.F. baron toe, ed. Groot placaat en charter-boek van Vriesland. 6 dln. (Leeuwarden 1768-1795).

Historisch Centrum Leeuwarden M 96, Leeuwarder placaetboek IV, 133 (inv. Singels nr. 290b) origineel https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/05000-05999/05355_thumb.png
PDF (2.21 Mb)