Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 5792

Algemene gegevens
Briefnummer 5792
Datum brief
6-5-1580
Correspondent Van Jan van Nassau
Datum brief
6-5-1580
Verzendplaats Arnhem
Inhoud Mededeling dat hij binnen drie weken naar zijn graafschap zal terugkeren, enerzijds vanwege de gebrekkige betaling in Gelderland, anderzijds om zijn familie en onderdanen niet langer alleen te laten. Verzoek zijn standpunt bij Matthias ingang te doen vinden.
Incipit Wiewol ein jeder verstendiger und sonderlich dem meine und diesse lande gelegen
Opmerkingen Met aantekening: 'Ist nicht ausgangen'.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 3, 895/I ontwerp http://www.historici.nl/media/wvo/images/05000-05999/05792_thumb.png
PDF (3.43 Mb)
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau VII, 341-343 nr. CMLXXVIII editie:

Groen van Prinsterer, G., ed. Archives ou correspondance inédite de la Maison d’Orange-Nassau. Première série 8 dln. (Leiden 1835-1847). Deel I is met wijzigingen en aanvullingen herdrukt (Leiden 1841). Deze herdruk wordt aangeduid met I2.

None http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken
Kluiver, De correspondentie 109 nr. 100 excerpt http://www.dbnl.org/tekst/_ned017198401_01/_ned017198401_01_0103.php