Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 6

Algemene gegevens
Briefnummer 6
Datum brief
17-12-1560
Correspondent Aan Anna keurvorstin van Saksen (Sachsen)
Datum brief
17-12-1560
Verzendplaats Leipzig
Inhoud Dankbetuiging voor de ontvangst te Dresden; verzoekt de zaak van het huwelijk met Anna van Saksen te blijven bevorderen.
Incipit Der genaden und freundtschafft so mir durch E.G. hern gemahl meinen genedigen
Opmerkingen De minuut en het eigenhandige origineel zijn niet geheel identiek.
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 114 r-v origineel eigen hand https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00006_thumb.png
PDF (2.53 Mb)
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 206-207 nr. 214 editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=237&accessor=thumbnails&source=1&view=imagePane&size=1062
Groen van Prinsterer, Archives d'Orange-Nassau I, 67 excerpt
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/III 4 minuut
Hessiches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Abt. 171 M, nr. 319-321, f. 15 v excerpt
Demandt, Nassau-oranische Korrespondenzen I, 65 nr. 52 excerpt