Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 7

Algemene gegevens
Briefnummer 7
Datum brief
17-12-1560
Correspondent Aan August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
17-12-1560
Verzendplaats Leipzig
Inhoud Aanbeveling van de belangen van overste Anthonis von Gutzelburg.
Incipit Wir konden nit umbgehenn E. Churf. G. dienstlichenn zu berichtenn das
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 90 r-91 v origineel https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00007_thumb.png
PDF (4.02 Mb)