Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands
eerste brief (binnen zoekresultaat) vorige brief (binnen zoekresultaat) volgende brief (binnen zoekresultaat) laatste brief (binnen zoekresultaat)

Brief 8

Algemene gegevens
Briefnummer 8
Datum brief
17-12-1560
Correspondent Aan August van Saksen (Sachsen)
Datum brief
17-12-1560
Verzendplaats Leipzig
Inhoud Dankbetuiging voor de goede ontvangst van hem en zijn hofhouding te Dresden en andere plaatsen.
Incipit Nachdem uns undt unsern mittraissenden hern und freunden zu Dressen
Opmerkingen geen
 
Brongegevens
Bron Toegang Verschijningsvorm Afbeelding
Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden Geheimer Rat (Geheimes Archiv), Locat 9941/3, Printzen, f. 113 r-v origineel https://resources.huygens.knaw.nl/media/wvo/images/00000-00999/00008_thumb.png
PDF (1.58 Mb)
Japikse, Correspondentie Willem den Eerste 205-206 nr. 213 editie:

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje].

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/willem_den_eerste/#page=236&accessor=thumbnails&source=1&view=imagePane&size=1062
Koninklijk Huisarchief Den Haag A 11/III 4 minuut