Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

vorige pagina volgende pagina inhoudsopgave terug

Bron

In het veld Bron zijn twee soorten vindplaatsen van documenten afkomstig van of gericht aan Willem van Oranje opgenomen. Allereerst kunt u hier zoeken op de namen van de archiefbeherende instellingen, bibliotheken en musea met handschriftenafdelingen, en documentatiecentra waaraan documenten ten behoeve van de databank zijn ontleend. De namen van dergelijke instellingen waar wel onderzoek is gedaan maar waar geen relevante documenten zijn aangetroffen, zijn weggelaten. Van enkele instellingen zijn de namen louter opgevoerd op basis van vermeldingen in de literatuur of op grond van door de samenstellers schriftelijk verkregen informatie. De tweede categorie vindplaatsen zijn de bronnenpublicaties, monografieën en artikelen waarin relevante documenten zijn uitgegeven, ruim geciteerd of samengevat, hetzij in de tekst hetzij in bijlagen.

U kunt zoeken op de u bekende namen ('Nationaal Archief', 'Westfries Archief') of u kunt een deel van een naam intikken: 'Delft' levert het gemeentearchief van Delft als vindplaats op. Ditzelfde geldt voor de bronnenpublicaties en de literatuur: het intikken van kortweg 'Groen, 'Bor' of 'Orlers' zoekt edities en excerpten uit de genoemde boekwerken bijeen. De volledige lijst van alle geraadpleegde publicaties is te vinden in de Literatuurlijst.

Top 15 van instellingen die documenten aan de databank hebben geleverd

  naam plaats aantal originelen
1 Koninklijk Huisarchief Den Haag 6227 2181
2 Nationaal Archief (36 fondsen) Den Haag 1779 395
3 Algemeen Rijksarchief van België Brussel 1683 682
4 Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden 939 234
5 Zeeuws Archief Middelburg 679 203
6 Hessisches Staatsarchiv Marburg 406 165
7 Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden 313 139
8 Het Utrechts Archief Utrecht 283 74
9 Stadsarchief Gent 243 101
10 National Archives Londen 226 96
11 Stadsarchief Antwerpen 204 65
12 Gelders Archief Arnhem 203 83
13 Rigsarkivet Kopenhagen 202 69
14 British Library Londen 169 66
15 Regionaal Archief Leiden 142 49

Meer dan 100 documenten zijn verder nog aangetroffen in het Staatsarchiv te Rudolstadt (127), de Bibliothèque Nationale te Parijs (124) en het Archivo General te Simancas (116). De top 15 is gebaseerd op alle documenten. Als een document zowel in origineel, minuut als in afschrift bij een en dezelfde instelling voorkomt, is het even zovele keren geteld. Deze dubbel- en meertellingen zullen voor elke instelling verhoudingsgewijs even zwaar tellen. Afzonderlijk is nog het aantal originelen per instelling opgegeven.

vorige pagina volgende pagina inhoudsopgave terug