Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

In honorem inclyti herois, Balthasar Gerardi, tyrannidis Auraicae fortissimi vindicis, Carmen: quo et Guilielmi Nassauij Principis Auraci caedes, et percussoris tormenta, copiosius in secunda hac aeditione, quam in prima fuerant descripta, enarrantur. Authore T.G.A.V.B. Lovanii, apud Joannem Masius, ... (1589). [= Knuttel 694].

Incomste van den ... prince van Orangien binnen der vermaerde coopstadt van Amsterdam den XVIIen Martii 1580 ... (Antwerpen z.j.). [= Knuttel 530]

Inventaire des archives de la cité de Liège (Liège 19972).

Iongh, H. de, William the Silent and the Dutch Revolt (Londen 1974).

Iriks, C., ‘De zeeslag bij Bergen op Zoom uit 1574’, De Waterschans 31 nr. 4 (2001).

Irmisch, Thilo, ‘Beiträge zur Kenntnis der Beziehungen, welche zwischen dem Prinzen Wilhelm I. von Oranien (dem Schweigsamen) und dem Grafen Günther XLI. von Schwarzburg und dessen Hause bestanden’, in: Idem, Beiträge zur Schwarzburgischen Heimathskunde. Band I. (Sondershausen 1905) 155-210.

Itjeshorst, J. – Jz., De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582 (Kampen 1917).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
7 resultaten