Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Paaps, Tony, Prins Willem van Oranje. Het Orangisme in de abdij van Tongerlo en in de Heerlijkheid Essen-Kalmthout (Essen 1967, 19692). [POTE]

Paillard, Ch., Huit mois de la vie d’un peuple. Les Pays-Bas du premier janvier au premier septembre 1566 (Brussel 1877).

Paringet, D., Memoriaal of beschryving van de stad Grave en den lande van Cuyk. Uitgegeven … door P. van Alen. Met: Stucken en documenten behoorende tot het Memoriaal aangaande de stad Grave en Lande van Cuyck (Utrecht 1752). [PMBG]

Parisot, R., Histoire de la Lorraine (duché de Lorraine, duché de Bar, Trois Évêchés). 4 dln. (Parijs 1919-1924).

Parker, G., The Dutch Revolt (Londen 1977).

Parker, Geoffrey, The Grand Strategy of Philip II (New Haven-Londen 1998).

Pasture, Alexandre, ‘Inventaire de la Bibliothèque Barbarini à la Bibliothèque Vaticane, au point de vue de l’histoire des Pays-Bas’, Bulletin de l’Institut historique belge de Rome 3 (1924) 43-157.

Pater, J.H.C. de, ‘Willem van Oranje’, Antirevolutionaire staatkunde 9 (1933) 145-153.

Pater, J.H.C. de, ‘De laatste levensdag van prins Willem I. (10 juli 1584)’, Stemmen des Tijds 22 (1933) I, 402-408.

Pater, J.H.C. de, ‘De landraad bewesten Maze tot de komst van Anjou’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 8 (1921) 177-215; 9 (1922) 27-53.

Pater, J.H.C. de, ‘De levensgang van Willem van Oranje’, Stemmen des tijds 22 (1933) I, 229-263.

Pater, J.H.C. de, ‘De religie als factor bij de vorming van den Nederlandschen Staat’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 8 (1937) 104-128.

Pater, J.H.C. de, ‘De scheuring van ± 1585’, Nederlandsche Historiebladen 3 (1940-1941) 115-132.

Pater, J.H.C. de, ‘Prins Willem in ballingschap (1567-1572)’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 85-109.

Pater, J.H.C. de, De Raad van State nevens Matthias (1578-1581) (’s-Gravenhage 1917).

Patry, Raoul, Philippe du Plessis-Mornay: un huguenot homme d’Etat (1549-1623) (Parijs 1933).

Paul, L., Nassauische Unionspläne. Untersuchungen zum politischen Programm des Deutschen Kalvinismus im Zeitalter der gegenreformation (z.p. 1966).

Paz, Julián, Secretaría de Estado: capitulaciones con Francia y negociaciones diplomáticas de los embajadores de España en aquella corte, seguido de una serie cronológica de éstos. I: 1265-1714. Archivo General de Simancas. Catalogo IV (Madrid 1914).

Paz, Julián, Secretaría de Estado: capitulaciones con la Casa de Austria y negociaciones de Alemania, Sajonia, Polonia, Prusia y Hamburgo, 1493-1796. Archivo General de Simancas. Catalogo II (Madrid 19422).

Paz, Julián, Secretaría de Estado: documentos de las negociaciones de Flandes, Holanda y Bruselas ..., 1506-1795. Archivo General de Simancas. Catalogo III (Madrid 19462).

Peeters-Fontainas, J., Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux. 2 dln. (Nieuwkoop 1965). [PFIE]

Peteghem, P. van, ‘Politieke ideologie in de Apologie’, in: Apologie van Willem van Oranje... (Tielt-Amsterdam 1980) 39-47.

Petit, J.F. le, La grande chronique ancienne et moderne de Hollande, Zélande ... 2 dln. (Dordrecht 1601). [PCHZ]

Pettegree, A., Emden and the Dutch Revolt: Exile and the Development of Reformed Protestantism (Oxford 1992).

Pettegree, Andrew, Europe in the Sixteenth Century (Oxford 2002).

Peursen, J.H., Willem van Oranje. Philatelie en geschiedenis 15 (’s-Gravenhage 19342).

Pinault, L., ‘La dévolution des biens de la maison de Chalon et du titre d’Orange’, Revue des Questions Historiques 3e serie 16 = 58 (1930) 345-379.

Pirenne, L.P.L., ’s-Hertogenbosch tussen Utrecht en Atrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579 (Tongerlo 1959).

Pise, J. de la, Tableau de l’histoire des princes et principauté d’Orange. Divisé en quatre parties selon les quatre races qui y ont regné (’s-Gravenhage 1639). [PTPO]

Placidus O.M. Cap., P., ‘De religievrede te Breda (II)’, Jaarboek De Oranjeboom 7 (1954) 46-63. [PRBII]

Pletz-Krenann, H.-J., ‘Warum kam es zur Rubens-Affäre? Die bislang unbekannte Krankheit der Anna von Sachsen. Ein Beitrag zur Medizingeschichte’, Heimatjahrbuch für das Land an der Dill 24 (1981) 207-212.

Ploeger, Jan, ‘Vader des Vaderlands en die Nederlandse vryheisheld, prins Willem van Oranje, 1533-1584’, Die Lantern, Tydskrif vir kennis en kultuur 33 no. 1 (1984) 60-69.

Ploeger, Jan, Prins Willem van Oranje (1533-1584). Vader van die Nederlandse vryheid (Pretoria 1943).

Pollitt, Ronald, ‘The wounding and treatment of William of Orange in 1582’, Journal of the history of medicine and allied sciences 37 (1982) 135-158.

Poncelet, E., ‘Guillaume de la Marck, seigneur de Lummen, chef des Gueux de mer, 1542-1578’, Bulletin de la Commission Royale d’Histoire 100 (1936) 5-91.

Pont, J.W., ‘Is Prins Willem ooit Luthersch geweest?’ Verslag van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1933) 52-66.

Pontbriant, Comte A. de, Histoire de la principauté d’Orange, suivie de lettres inédites des princes d’Orange, des rois de France, du comte de Grignan, etc. etc. (Avignon-Paris-La Haye 1891). [PHP]

Poorter, L. de en F. Top, ed. Opstand en pacificatie in de Lage Landen (Gent 1976).

Poplimont, Ch., ed. La Belgique héraldique. Recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique. 11 dln. (Brussel-Parijs 1863-1867).

Posthumus, N.W., ed. Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795. 6 dln. (Den Haag 1910-1922). [PBGL]

Postma, F., ‘Viglius van Aytta en Joachim Hopperus tegenover de Nederlandse opstand’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 102 (1987) 29-43.

Postma, F., ‘Willem van Oranje 1584-1984. Een literatuuroverzicht’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 708-714.

Postma, F., Viglius van Aytta. De jaren met Granvelle 1549-1564 (Zutphen 2000).

Poswick, E., ‘Un mariage princier au XVIe siècle. Cérémonies observées au mariage du Prince d’Orange avec la Princesse Anna de Saxe’, De Wapenheraut 5 (1901) 105.

Poswick, Eugène, Histoire de la seigneurie libre et impériale d’Argenteau et de la maison de ce nom aujourd’hui Mercy-Argenteau (Brussel 1905).

Pot, J., Het beleg van Zierikzee (Leiden 1925). [PBZ]

Potter, François de, Second cartulaire de Gand (Gent [1886]). [PSCG]

Poujol, J., ‘Du Bartas et le tyrannicide’, Bulletin de la Société Protestantisme Français 101 (1955) 33-37.

Poullet, E. en Ch. Piot, Correspondance du cardinal de Granvelle (1565-1586) faisant suite aux papiers d’Etat du cardinal de Granvelle. 12 dln. (Brussel 1877-1896). [PPCG]

Press, V., ‘Wilhelm von Oranien, die deutschen Reichsstände und der niederländische Aufstand’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 677-707.

Press, V., Calvinismus und Territorialstaat. Regierung und Zentralbehörden der Kurpfalz 1559-1619. Kieler Historische Studien 7 (Stuttgart 1970).

Prims, F., ‘Oranje en de Antwerpsche colonellen (1578-1579)’, en Idem, ‘(1579-1581)’, in: Idem, Antwerpiensia, zevende reeks (1933) 150-173. [PK]

Prims, F., ‘Antwerpen, Alva en Oranje’, in: Idem, Antwerpiensia, zevende reeks (1933) 121-127.

Prims, F., ‘Archieven der Staten-Generaal te Antwerpen en te Delft 1578-1581. Documenten. IV. Zes onuitgegeven brieven van Willem de Zwijger’, Bijdragen tot de Geschiedenis uitgegeven door P.J. Goetschalckx en Fl. Prims 17 N.R. 4 (1926) 54-67.

Prims, F., ‘De Landraad van Brabant. Oct. Nov. 1580’, Bijdragen tot de Geschiedenis van het oud Hertogdom Brabant 3e reeks 3 (1951) 244-250.

Prims, F., Beelden uit den cultuurstrijd der jaren 1577-1585. 2 dln. I. De Religionsvrede 1578-1581. II. De Christelijke republiek 1581-1585 (Antwerpen 1942-1943). [PBC]

Prims, F., De groote Cultuurstrijd. I. De Religionsvrede 1578-1581. II. De Christelijke republiek 1581-1585 (Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1942-1943). [PGCR]

Prims, F., De kolonellen van de ‘burgersche wach’ te Antwerpen (December 1577-Augustus 1585) (Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1942). [PKBWA]

Prins Willem van Oranje. Geschriften van 1568. Uitgegeven door M.G. Schenk (Amsterdam-Sloterdijk 1933).

Prins Willem I van Oranje-Nassau. [tentoonstelling in de Universiteit van Pretoria, 17 juli-31 augustus 1984], in: C. de Jong, ed. Onder die ban van die prins. Verslag van die herdenking van prins Willem I van Oranje se sterfdag 10 julie 1584 en oorsig van die verskene geleentheidspublikasies (Pretoria 1985) 22-30.

Prins Willem van Oranje 1533-1584. Tentoonstelling. [Catalogus van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Het Prinsenhof Delft 5 juni tot 27 augustus 1984].

Prins Willem van Oranje 1533-1933. B.C. de Savornin Lohman e.a., ed. (Haarlem 1933). [PWVO]

Prins Willem van Oranje: Brieven. Uitgekozen en toegelicht door M.W. Jurriaanse (Middelburg 1933). [JBWO]

Procès criminels des comtes d’Egmont, du prince de Horne, et autres seigneurs flamands, fait par le duc d’Albe, de l’ordre de Philippe II. 2 dln. (Amsterdam 1753). [PEH]

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le (Duché de) Limbourg, 1 (1864)-. [PSHAL]

Punt, W., ‘Mislukte bemiddeling “inder saecken der Excellentie tegens Petrum Dathenum” ’, in: J.P. van Dooren e.a., De Nationale Synode te Middelburg (Middelburg 1981) 158-173.

Putnam, R., William the Silent, prince of Orange, and the revolt of the Netherlands (New York-Londen 1911).

Putnam, R., William the Silent, prince of Orange. 2 dln. (New York-Londen 1895).

Putnam, Ruth, Willem de Zwijger prins van Oranje in zijn leven en werken beschreven. [Ned. bewerking D.C. Nijhoff]. 2 dln. (Den Haag 1897).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
69 resultaten