Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Ubachs, P.J.H., ‘Neutraliteit, theorie en praktijk tijdens de Tachtigjarige Oorlog’, Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983) 165-178.

Uil, H., ‘De Satisfactie van Goes (1577)’, Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 3 (1977) 7-18. [USG]

Ulhorn, F., Reinhard Graf zu Solms, Herr zu Münzenberg, 1491-1562 (Marburg 1952).

Ulloa, Alfonso de, Comentarios de la guerra que el duque de Alva ha hecho contra Guillermo de Nassau y otros rebeldes el año 1568 (Venecia 1569).

Unger, W.S., ed. Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. Dl. 3. RGP Grote serie 75 (’s-Gravenhage 1931).

Universal-Lexicon, Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, welche biszhero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden ... [von Joh. Heinrich Zedler] ... . 64 dln. (Halle 1732-1750).

Uytenhaghe de Mist, Johan, Begin, voortgang ende eind der vry, ende der gewaande erfgraavelike bedieninge in Holland ende West-Vriesland (Amsterdam 1683). [Zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje...’ (1984) 55].

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
7 resultaten