Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Zedlich-Neukirch, L. von, Neues Preussisches Adels-Lexikon. 5 dln. (Leipzig 1836-1839).

Zeeland, zie: Notulen van de Staten van Zeeland.

Zeeuw, P. de, De eerste Oranje. Leven en werken van Prins Willem van Oranje (Zwolle 1933).

Zeeuw, P. de, Willem de Zwijger (’s-Gravenhage 1946; Utrecht 19842.)

Zuiden, D.S. van, ‘Over de relaties van Prins Willem van Oranje en diens broeders met de Joden’, Bijdragen en Mededeelingen van het Genootschap voor Joodsche Wetenschap in Nederland 5 (1933) 211-224. [ZRJ]

Zwart, Aart Cornelis de, Willem van Oranje. Een Nederlandsche Macchabeër (Nijkerk 19332).

Zwieten, J.W. van, ‘Krijgswetten onder Willem I (1573)’, Militaire Spectator 116 (1947) 98-101.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
7 resultaten