Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Update

De update omvat de nummers 12822 tot en met 13200. Opgenomen zijn aanvullingen uit onder andere het Algemeen Rijksarchief te Brussel, de Hohenlohe archieven te Neuenstein, het Nationaal Archief te Den Haag, het Zeeuws Archief, het Utrechts Archief en de archieven te Leeuwarden, Grave, Goes en Leiden. De nieuwe nummers uit het Zeeuws Archief betreffen onder meer verwijzingen naar brieven in de bundels van de correspondentie van de Staten van Zeeland, die in 1940 verloren zijn gegaan. De archieven te Hamburg, Franeker, Weert en Veenendaal zijn voor het eerst opgenomen met hun brieven en documenten.
Uit het Koninklijk Huisarchief te Den Haag is de bundel A 11, XIV, I, 6a nog verwerkt (nrs. 12955-13003 en 13076-13077). Deze bundel bevat belangrijke correspondentie uit het 'oorlogsjaar' 1568 en bijvoorbeeld ook een staat van de inkomsten en uitgaven van de prins over de periode juni 1572-maart 1573 (nr. 13077).
Aan de nieuwe nummers zijn, als dat mogelijk was, afbeeldingen van de brieven toegevoegd. Ook aan de oude nummers is nog een groot aantal afbeeldingen voor het eerst toegevoegd of zijn er betere exemplaren geplaatst.
Mijn dank gaat uit naar de archivarissen en onderzoekers die mij op verschillende brieven attent maakten. Speciaal bedank ik drs. B.J. Ibelings en dr. E. Swart.

J.G. Smit