Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missie


Toon navigatie Verberg navigatie

Overige instellingen binnen Nederland: Ondersteunende organisaties:

46 bestanden gevonden
Naam O/P M/Z Periode Denominatie
Stichting Indische Missie Week Organisatie Missie 1937-1954 rooms-katholiek
KomMissieMemoires Organisatie Missie 1975-2011 rooms-katholiek
Algemene Missie Tentoonstelling Organisatie Missie 1919-na 1959 rooms-katholiek
Katholiek Adviesbureau voor Landbouwkundige Missieactie Organisatie Missie 1934-1965 rooms-katholiek
Nationale Raad voor Liturgie Organisatie Missie 1915-2011 rooms-katholiek
Academische Leken Missieactie (ALMA) Organisatie Missie 1947-1967 rooms-katholiek
Broederschap van de Heilige Geest Organisatie Missie 1820-kort na 1927 rooms-katholiek
Associatie voor Katholiek Onderwijs in de Nederlandse overzeese gewesten Organisatie Missie 1850-na 1973 rooms-katholiek
Week van Gebed en Offer voor de Koloniale Missies Organisatie Missie 1937-na 1942 rooms-katholiek
Priester Missie Bond Organisatie Missie 1919-1966 rooms-katholiek
Indische Missie-Vereeniging Organisatie Missie 1912-1957 rooms-katholiek
aartsbisdom Utrecht Organisatie Missie 1853-2011 rooms-katholiek
Missiologisch Instituut Nijmegen Organisatie Missie 1948-1962 rooms-katholiek
Liefdewerk van de H. Petrus Organisatie Missie 1889- rooms-katholiek
Memisa Organisatie Missie 1925-1984 rooms-katholiek
Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut Organisatie Missie 1946-2011 rooms-katholiek
Missie-Interacademiale Organisatie Missie 1919-1957 rooms-katholiek
Pauselijke Missiewerken Organisatie Missie 1927-2011 rooms-katholiek
Centraal Bureau Katholiek Onderwijs Organisatie Missie 1920-na 1971 rooms-katholiek
Missie Verkeersmiddelen Actie Organisatie Missie 1935-heden rooms-katholiek
Genootschap tot Voortplanting van het Geloof Organisatie Missie 1822-2011 rooms-katholiek
Bureau voor Technische Adviezen aan de Missie (Butam) Organisatie Missie 1936-1971 rooms-katholiek
Sint Melaniawerk Organisatie Missie 1921-2011 rooms-katholiek
Katholiek Nederlands Persbureau Organisatie Missie rooms-katholiek
Comité Nederlandse Missiologische Week Organisatie Missie 1945-1958 rooms-katholiek
Nederlandse Missiologische Week Organisatie Missie 1939-1965 rooms-katholiek
Kardinaal Van Rossum Instituut Organisatie Missie 1956-na 1975 rooms-katholiek
Centraal Katholiek Koloniaal Bureau Organisatie Missie 1931-1950 rooms-katholiek
Diocesaan Missie Comité aartsbisdom Utrecht Organisatie Missie 1918-1967 rooms-katholiek
Centrale Leken Missie Actie Raad Organisatie Missie 1951 rooms-katholiek
Procurator van de missie Organisatie Missie 1828-1853 rooms-katholiek
Centraal_Missie_Commissariaat Organisatie Missie 1957-2011 rooms-katholiek
Raptim Organisatie Missie 1949-2011 rooms-katholiek
Landelijk Centrum Katholieke Actie Organisatie Missie 1922-1966 rooms-katholiek
Katholieke Film Actie Organisatie Missie 1937-na 1971 rooms-katholiek
Instituut van de Missiepers Organisatie Missie ca 1950-ca eind 1960 rooms-katholiek
Missapos Organisatie Missie 1958-965 rooms-katholiek
Diocesaan Missie Comité bisdom 's-Hertogenbosch Organisatie Missie 1917-1967 rooms-katholiek
Nederlands Volkenkundig Missie Museum Organisatie Missie 1932-2010 rooms-katholiek
bisdom 's-Hertogenbosch Organisatie Missie 1559-2011 rooms-katholiek
Genootschap der H. Kindsheid Organisatie Missie 1843-2011 rooms-katholiek
Vereenigde Missionarissen Organisatie Missie 1920-1967 rooms-katholiek
Missievereniging Sint Franciscus Xaverius op de Groot-Seminaries Organisatie Missie 1917-na 1960 rooms-katholiek
Het Missiewerk Organisatie Missie 1919-1971 rooms-katholiek
Centrum Lectuurvoorziening voor de Missie Organisatie Missie 1956-na 1986 rooms-katholiek
Comité Missie-Film Organisatie Missie 1960 rooms-katholiek
46 bestanden gevonden