Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Stichting Indische Missie Week

Naam Stichting Indische Missie Week
Periode 1937-1954
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Stichting Indische Missie Week werd in 1937 opgericht en was gevestigd in Den Haag. Doel was: ‘de beschavende missiearbeid der Kath. Kerk te bevorderen, uitsluitend in Indonesië, Nieuw-Guinea, Suriname en de Ned. Antillen en aldus het algemeen belang te dienen’ Jaarlijks werd in de week voorafgaand aan Pinksteren een Indische Missie Week gehouden. In 1954 wordt de organisatie nog wel, in 1958 wordt zij niet meer vermeld (Pius Almanak 1954 en 1958).

Organisatie

Er was een bestuur en een werkcomité. De voorzitter was mgr. H.J.J. van Hussen die ook directeur was van het Nationaal Bureau voor Pauselijke Missiewerken.

Doelstelling

Aandacht vragen voor de missie in Ned. Indië/Indonesië.

Taken en activiteiten
  • Informatievoorziening en propaganda
Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC nr. 869. Stukken betreffende het Indisch Missiewerk te 's-Gravenhage over de Indische missieweken. 1948, 1952, 1954, z.j, 1 omslag.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Stichting Indische Missie Week werd in 1937 opgericht en was gevestigd in Den Haag. Doel was: ‘de beschavende missiearbeid der Kath. Kerk te bevorderen, uitsluitend in Indonesië, Nieuw-Guinea, Suriname en de Ned. Antillen en aldus het algemeen belang te dienen’ Jaarlijks werd in de week voorafgaand aan Pinksteren een Indische Missie Week gehouden. In 1954 wordt de organisatie nog wel, in 1958 wordt zij niet meer vermeld (Pius Almanak 1954 en 1958).

Organisatie

Er was een bestuur en een werkcomité. De voorzitter was mgr. H.J.J. van Hussen die ook directeur was van het Nationaal Bureau voor Pauselijke Missiewerken.

Doelstelling

Aandacht vragen voor de missie in Ned. Indië/Indonesië.

Taken en activiteiten
  • Informatievoorziening en propaganda

Geografie

Continenten
  • Europa
Lokatie
  • Nederland

Niet-archivalische bronnen


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

LARC nr. 869. Stukken betreffende het Indisch Missiewerk te 's-Gravenhage over de Indische missieweken. 1948, 1952, 1954, z.j, 1 omslag.

Informatiewaarde Gering