Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Zusters van Julie Postel

Naam Zusters van Julie Postel
Naamsvarianten
 • Congrégation des Soeurs de Ste.-Marie-Madeleine Postel
 • Zusters van de Christelijke Scholen en der Barmhartigheid
 • Congregatie van de Zusters van Julie Postel
 • Congregatie van de Arme Dochters van Barmhartigheid
 • Zusters van Boxmeer
 • Arme Dochters der Barmhartigheid
 • Zusters van Barmhartigheid
Periode 1807-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Julie Postel werd gesticht in Cherbourg (Frankrijk) in 1807 door Julie Françoise Catherine Postel (1756-1846). In het begin stonden zij bekend onder de naam Arme Dochters der Barmhartigheid en daarna als Zusters der Christelijke Scholen. De congregatie is in Nederland sinds 1886 toen op verzoek van de pastoor van Boxmeer twee Duitse en één Franse zuster door de congregatie werden gezonden om zieken en stervenden bij te staan.

 

De missie

Het was al de wens van de stichteres geweest om naar 'de grenzen der aarde' te gaan om te missioneren. Het duurde echter nog tot 1929 voordat de Nederlandse zusters met een de missie op Java begonnen. Op verzoek van een arts werkten de zusters in zijn hospitaal in Malang. In de jaren zestig waren zij hier nog werkzaam in twee ziekenhuizen en een weeshuis.

In 1958 zouden er zusters vertrekken naar Congo-Brazaville. Ook andere landen in Afrika worden genoemd. De missie in de Filippijnen (1964) valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 58-59, Willemsen, I, par. 2-57, Pius-almanak 1960/61, 358-359 en 430.

Organisatie

Pauselijke erkenning kreeg de congregatie in 1859. Pas in 1964 werd Nederland een provincie . Het generalaat bevindt zich in Frankrijk. De rechtspersoon is de Stichting van Barmhartigheid, toegewijd aan de HH Harten van Jesus en Maria te Boxmeer (Pius-almanak (1960/61) 358).

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden het eren van God, de heiliging van de leden en het beoefenen van liefdewerken die gericht waren op christelijke opvoeding van de jeugd, kosteloos onderwijs aan de armen en lichamelijke en geestelijke verzorging van zieken en bejaarden. Deze doelstellingen kwamen tot uiting in het onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Malang
 • Baleardjosari
 • Toempang
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van boeiende banden tot bindend verbond : tweehonderd jaar ontwikkeling van spiritualiteit : van Arme Dochters van Barmhartigheid tot Zusters van Julie Postel de la Congrégation de Sainte Marie-Madeleine Postel / zuster Esther van Tijn
Auteur
 • Zuster Esther van Tijn
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Boxmeer : Congregatie Zusters van Julie Postel
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Kongregatie van de Zusters van Julie Postel.
Auteur
 • Zr. Francisca te Stroete
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Boxmeer:
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Zusters van Julie Postel : helend aanwezig / [red. door Annie Besselink ... et al. ; bijdragen van: Annie Besselink ... et al.]
Auteur
 • Annie Besselink
Reeks
 • Religieuzen en religieuze gemeenschappen ; dl. 19
Paginering
 • 166 p
Uitgever
 • Aalsmeer : DABAR-Luyten
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • De geschiedenis van de Zusters van Julie Postel in Nederland / [tekst: B.R.C.A. Boersema]
Auteur
 • Bernardus Richardus Cornelis Antonius Boersema (1943-)
Paginering
 • 24 p
Uitgever
 • Boxmeer : Kasteelmuseum Boxmeer
Jaar van uitgave
 • [1991]

Titel
 • De Zusters van Julie Postel te Boxmeer, 1886-1990 : een case study van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland / Fredie de Vries
Auteur
 • Fredie de Vries
Paginering
 • 67, 26 p
Uitgever
 • Nijmegen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Een opbouwwerkster in de kerk : H.M. Magdalena Postel / [Jean Puyo ; ill. Jean Retailleau]
Auteur
 • Jean Puyo (1924-)
Reeks
 • Collection "Les Origines", ISSN 0751-6991
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Paris : Rameau
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Herinneringen uit mijn missieleven. Aangeboden bij gelegenheid van mijn 60 jarig klooster jubileum, 1925-1985.
Auteur
 • Pierik, G.
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Boxmeer:
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Wat er ook met mij gebeurt : de riskante keuze van zuster Antoinette Berentsen / [teksten: Tom Claessens ... et al.]
Auteur
 • Tom Claessens
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 92 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Indonesia. Extra nummer van In vogelvlucht, afl. 35
Auteur
 • Zr. Theodula
Paginering
 • 766-802
Uitgever
 • Boxmeer:
Jaar van uitgave
 • 1980


Periodieken
Titel
 • In vogelvlucht.
Jaar van uitgave
 • onbekend
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

27

247

417

463

611

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Boxmeer. De congregatie werkt samen met de Stichting Kloosterarchieven (KAN) aan een inventaris die echter nog niet voltooid is. Op termijn zal het archief worden overgedragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (mail zr. Esther van Tijn 8 november 2010).

Bewaarplaats Zusters van Julie Postel, Veerstraat 49, 5831 JM Boxmeer, 0485 - 571541, welkom@juliepostel.org / e.v.tijn@gmail.com
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A86a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

Verwezen wordt naar de nummers van de KAN-inventaris die nog niet voltooid is:


Congo/Brazaville

7067.

Stukken betreffende het werk van de zusters in Congo Brazzaville, 1959-1986. 1959-1986.

1 omslag

 

 

Filippijnen

 

6677.

Informatie over de situatie op de Filippijnen door de paters Karmelieten, ter voorbereiding van de missie van de Congregatie daar. [1960-1963].

1 omslag

 

7070.

Stukken betreffende het Magdalen Hospital in New Escalante, Negros, Filippijnen. 1959-1984.

1 omslag

 

 

Indonesië

 

6151-6153.

Stukken betreffende onze missie in Indonesië onder beheer van de missieprocuur; 50 jaar missie in Indonesië. 1929-1991.

3 omslagen

 

71.

Correspondentie van bestuursleden in Boxmeer met zusters in het missiegebied Indonesië. 1929-1974.

 

6581.

Vragenlijst van de Nederlandsche Medische Missie-S en de beantwoording van de vragen betreffende de zusters-missionarissen in Indonesië (1929-1950); Vragenlijst van de Oorlogsgravenstichting z.j.

1 omslag

 

6582.

Overzicht van de vestigingen van de congregatie op Java (1964) en van de uitgaven t.b.v. de missie in Indonesië (1951-1967) […].

1 omslag

 

6631.

Stukken betreffende situatietekening van het terrein van het r.k. ziekenhuis in Malang 1930; het vertrek naar Malang van de missiezusters M.-Gregoria Pierik en Alberta 1931, Stanislaus Kostka en Catherina de Sienne 1934; bouwtekeningen van het ziekenhuis in Malang 1935, krantenartikel bij inwijding ziekenhuis 1937, paviljoen 1939, Gambar Pandangan 1963.

1 omslag

 

7218.

Bouwtekeningen als ontwerp voor een paviljoen van het r.k. ziekenhuis in Malang, exterieur en interieur. 1930.

1 omslag

 

6632.

Financiële administratie van de zusters in Malang. 1929-1961.

1 omslag

 

7064.

Stukken betreffende de viering in Indonesië en Boxmeer van het 50-jarig bestaan van de missie in Indonesië, 1929-1979. 1979.

1 omslag

 

7065.

Stukken betreffende de missie in Indonesië: krantenartikelen; werkstuk van Ien v. Coelen en Ellen Stapels "Japanse bezetting en katholieke missie" (Doctoraal-onderzoekscollege, vakgroep Nieuwste geschiedenis <waar?>). 1931-1993, 1985/1986.

1 omslag

 

7066.

Boek geschreven door zr. Gregoria Pierik "Herinneringen uit mijn missieleven, 1925-1985", waarin ook kampervaringen in Indonesië. 1985.

1 omslag

 

 

Websites

http://www.juliepostel.org

 

www.mmpostel.com

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de Zusters van Julie Postel werd gesticht in Cherbourg (Frankrijk) in 1807 door Julie Françoise Catherine Postel (1756-1846). In het begin stonden zij bekend onder de naam Arme Dochters der Barmhartigheid en daarna als Zusters der Christelijke Scholen. De congregatie is in Nederland sinds 1886 toen op verzoek van de pastoor van Boxmeer twee Duitse en één Franse zuster door de congregatie werden gezonden om zieken en stervenden bij te staan.

 

De missie

Het was al de wens van de stichteres geweest om naar 'de grenzen der aarde' te gaan om te missioneren. Het duurde echter nog tot 1929 voordat de Nederlandse zusters met een de missie op Java begonnen. Op verzoek van een arts werkten de zusters in zijn hospitaal in Malang. In de jaren zestig waren zij hier nog werkzaam in twee ziekenhuizen en een weeshuis.

In 1958 zouden er zusters vertrekken naar Congo-Brazaville. Ook andere landen in Afrika worden genoemd. De missie in de Filippijnen (1964) valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 58-59, Willemsen, I, par. 2-57, Pius-almanak 1960/61, 358-359 en 430.

Organisatie

Pauselijke erkenning kreeg de congregatie in 1859. Pas in 1964 werd Nederland een provincie . Het generalaat bevindt zich in Frankrijk. De rechtspersoon is de Stichting van Barmhartigheid, toegewijd aan de HH Harten van Jesus en Maria te Boxmeer (Pius-almanak (1960/61) 358).

 

 

Doelstelling

Tot de doelstellingen van de congregatie behoorden het eren van God, de heiliging van de leden en het beoefenen van liefdewerken die gericht waren op christelijke opvoeding van de jeugd, kosteloos onderwijs aan de armen en lichamelijke en geestelijke verzorging van zieken en bejaarden. Deze doelstellingen kwamen tot uiting in het onderwijs, gezondheidszorg en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Java
 • Malang
 • Baleardjosari
 • Toempang

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Van boeiende banden tot bindend verbond : tweehonderd jaar ontwikkeling van spiritualiteit : van Arme Dochters van Barmhartigheid tot Zusters van Julie Postel de la Congrégation de Sainte Marie-Madeleine Postel / zuster Esther van Tijn
Auteur
 • Zuster Esther van Tijn
Paginering
 • 214 p
Uitgever
 • Boxmeer : Congregatie Zusters van Julie Postel
Jaar van uitgave
 • 2007

Titel
 • Kongregatie van de Zusters van Julie Postel.
Auteur
 • Zr. Francisca te Stroete
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Boxmeer:
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Zusters van Julie Postel : helend aanwezig / [red. door Annie Besselink ... et al. ; bijdragen van: Annie Besselink ... et al.]
Auteur
 • Annie Besselink
Reeks
 • Religieuzen en religieuze gemeenschappen ; dl. 19
Paginering
 • 166 p
Uitgever
 • Aalsmeer : DABAR-Luyten
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • De geschiedenis van de Zusters van Julie Postel in Nederland / [tekst: B.R.C.A. Boersema]
Auteur
 • Bernardus Richardus Cornelis Antonius Boersema (1943-)
Paginering
 • 24 p
Uitgever
 • Boxmeer : Kasteelmuseum Boxmeer
Jaar van uitgave
 • [1991]

Titel
 • De Zusters van Julie Postel te Boxmeer, 1886-1990 : een case study van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland / Fredie de Vries
Auteur
 • Fredie de Vries
Paginering
 • 67, 26 p
Uitgever
 • Nijmegen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Een opbouwwerkster in de kerk : H.M. Magdalena Postel / [Jean Puyo ; ill. Jean Retailleau]
Auteur
 • Jean Puyo (1924-)
Reeks
 • Collection "Les Origines", ISSN 0751-6991
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • Paris : Rameau
Jaar van uitgave
 • 1986

Titel
 • Herinneringen uit mijn missieleven. Aangeboden bij gelegenheid van mijn 60 jarig klooster jubileum, 1925-1985.
Auteur
 • Pierik, G.
Paginering
 • ??
Uitgever
 • Boxmeer:
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Wat er ook met mij gebeurt : de riskante keuze van zuster Antoinette Berentsen / [teksten: Tom Claessens ... et al.]
Auteur
 • Tom Claessens
Reeks
 • Mensen met een missie
Paginering
 • 92 p
Uitgever
 • Oegstgeest : Week voor de Nederlandse Missionaris
Jaar van uitgave
 • 1984

Titel
 • Indonesia. Extra nummer van In vogelvlucht, afl. 35
Auteur
 • Zr. Theodula
Paginering
 • 766-802
Uitgever
 • Boxmeer:
Jaar van uitgave
 • 1980


Periodieken
Titel
 • In vogelvlucht.
Jaar van uitgave
 • onbekend
Interviews

Vijf interviews, en wel de nrs.:

27

247

417

463

611


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Boxmeer. De congregatie werkt samen met de Stichting Kloosterarchieven (KAN) aan een inventaris die echter nog niet voltooid is. Op termijn zal het archief worden overgedragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (mail zr. Esther van Tijn 8 november 2010).

Bewaarplaats Zusters van Julie Postel, Veerstraat 49, 5831 JM Boxmeer, 0485 - 571541, welkom@juliepostel.org / e.v.tijn@gmail.com
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN A86a
Bijzondere relevantie

Selectie

Verwezen wordt naar de nummers van de KAN-inventaris die nog niet voltooid is:


Congo/Brazaville

7067.

Stukken betreffende het werk van de zusters in Congo Brazzaville, 1959-1986. 1959-1986.

1 omslag

 

 

Filippijnen

 

6677.

Informatie over de situatie op de Filippijnen door de paters Karmelieten, ter voorbereiding van de missie van de Congregatie daar. [1960-1963].

1 omslag

 

7070.

Stukken betreffende het Magdalen Hospital in New Escalante, Negros, Filippijnen. 1959-1984.

1 omslag

 

 

Indonesië

 

6151-6153.

Stukken betreffende onze missie in Indonesië onder beheer van de missieprocuur; 50 jaar missie in Indonesië. 1929-1991.

3 omslagen

 

71.

Correspondentie van bestuursleden in Boxmeer met zusters in het missiegebied Indonesië. 1929-1974.

 

6581.

Vragenlijst van de Nederlandsche Medische Missie-S en de beantwoording van de vragen betreffende de zusters-missionarissen in Indonesië (1929-1950); Vragenlijst van de Oorlogsgravenstichting z.j.

1 omslag

 

6582.

Overzicht van de vestigingen van de congregatie op Java (1964) en van de uitgaven t.b.v. de missie in Indonesië (1951-1967) […].

1 omslag

 

6631.

Stukken betreffende situatietekening van het terrein van het r.k. ziekenhuis in Malang 1930; het vertrek naar Malang van de missiezusters M.-Gregoria Pierik en Alberta 1931, Stanislaus Kostka en Catherina de Sienne 1934; bouwtekeningen van het ziekenhuis in Malang 1935, krantenartikel bij inwijding ziekenhuis 1937, paviljoen 1939, Gambar Pandangan 1963.

1 omslag

 

7218.

Bouwtekeningen als ontwerp voor een paviljoen van het r.k. ziekenhuis in Malang, exterieur en interieur. 1930.

1 omslag

 

6632.

Financiële administratie van de zusters in Malang. 1929-1961.

1 omslag

 

7064.

Stukken betreffende de viering in Indonesië en Boxmeer van het 50-jarig bestaan van de missie in Indonesië, 1929-1979. 1979.

1 omslag

 

7065.

Stukken betreffende de missie in Indonesië: krantenartikelen; werkstuk van Ien v. Coelen en Ellen Stapels "Japanse bezetting en katholieke missie" (Doctoraal-onderzoekscollege, vakgroep Nieuwste geschiedenis <waar?>). 1931-1993, 1985/1986.

1 omslag

 

7066.

Boek geschreven door zr. Gregoria Pierik "Herinneringen uit mijn missieleven, 1925-1985", waarin ook kampervaringen in Indonesië. 1985.

1 omslag

 

 

Websites

http://www.juliepostel.org

 

www.mmpostel.com

Informatiewaarde Gering