Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)

Naam Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)
Naamsvarianten
 • Gezelschap van het Goddelijk Woord
 • Societas Verbi Divini (svd)
 • Missionarissen van Steyl
 • Gezelschap van Priesters van het Goddelijk Woord
 • Paters Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)
 • Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)
 • SVD
Periode 1875-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

Het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) werd gesticht in 1875 door Arnold Janssen (1837-1909), priester van het bisdom Munster. Vanaf het begin was zij bedoeld als een congregatie die overal ter wereld zou gaan missioneren. Het was ook de eerste Duitse missie-congregatie. Janssen bouwde een missiehuis in Steyl bij Venlo, omdat in Duitsland de Kulturkampf het werken voor orden en congregaties bemoeilijkte en velen daarom uitweken naar aangrenzende landen. In 1900 werd de congregatie kerkelijk goedgekeurd. Janssen stichtte in 1889 samen met Helena Stollenwerk ook de congregatie van de Missiezusters Dienaressen van de H Geest en in 1896, als contemplatieve tak, de Dienaressen van de H Geest van Altijddurende Aanbidding . De eerstgenoemde congregatie werd wegens haar habijt ook wel aangeduid als de blauwe zusters, de laatstgenoemde als de roze zusters. De congregatie SVD telt thans ongeveer 5.000 leden (mededeling Peter van de Wiel, archivaris van de congregatie, 29 juli 2009). Het Gezelschap heeft veel werk gemaakt van verspreiding van gedrukte publikaties. De drukkerij in Steyl, later in Uden (provincie Noord-Brabant), was een groot en modern bedrijf. Men gaf diverse tijdschriften uit waarvan de oudste de vanaf 1874 verschijnende Kleiner Herz Jesu Bote was. Vanaf 1906 verscheen het internationale tijdschrift Anthropos waaruit weer het gelijknamige instituut ontstond. De congregatie stimuleerde haar leden om antropologische, etnologische en taalkundige studies te verrichten en deze te publiceren. Congregatie en instituut hebben veel betekend voor de wetenschap van de missiologie. Het missiemuseum, dat in 1889 in Steyl werd geopend, was een van de eerste in zijn soort . De SVD was ook de eerste missiecongregatie in Nederland met een nieuw type opleidingsschool voor priesterreligieuzen volledig gericht op missiearbeid. Hoewel de congregatie bedoeld was voor Duitse mannen, trok men vanaf het begin ook Nederlandse roepingen. Tot aan de oprichting van een zelfstandige Nederlandse provincie in 1910 begonnen 130 Nederlanders aan de studie in Steyl, waarvan er 17 uiteindelijk SVD-er werden en 12 elders tot priester werden gewijd. Tot 1910 meldden zich 56 Nederlanders aan om broeder te worden, van wie er 15 eeuwige geloften aflegden .

 

De missie

De congregatie is overal op de wereld werkzaam geweest en was dus niet gespecialiseerd in een bepaald gebied. Het eerste missiegebied was China, daarop volgenden vele anderen. In Ned. Indië was SVD getalsmatig bezien in 1940 de grootste missiecongregatie (Boelaars, Indonesianisasie, appendix 2, p. 416-417). Het gezelschap concentreerde zich op Flores waar uitstekende resultaten werden geboekt.

 

China

In 1879 vertrokken er reeds missionarissen naar China. SVD nam van de Franciscanen het dicht bevolkte Zuid-Shandong (oude spelling Shantoeng) over. De leiders van deze missie waren de uit Zuid-Tirol afkomstige pater Jozef Freinademetz (1852-1908) en bisschop Johann Anzer (1851-1903). In 1885 werd Zuid-Shandong verheven tot vicariaat. Aan deze missie namen ook Nederlanders deel onder andere pater Th. Vilsterman, Jan Buis en Piet Noyen. In 1906 had men de volgende resultaten geboekt: 35.000 katholieken, 36.000 katechumenen, 46 Europese en 12 Chinese priesters. Alle buitenlandse missionarissen moesten na de communistische omwenteling in 1949 uiteindelijk het land verlaten (Derix, Brengers van de boodschap, 295-296).

 

Ned. Indië/Indonesië

De missiegebieden in Indonesië werden voornamelijk bediend door missionarissen van de Nederlandse provincie. De congregatie nam vanaf 1912 de missie op Flores en omgeving van de Jezuïeten over dat in 1922 het apostolisch vicariaat van de Kleine Soenda-eilanden zou worden en waarvan in 1936 het apostolisch vicariaat Timor werd afgescheiden. In 1914 werd Larantoeka de hoofdzetel. In dit gebied werden de missionarissen bijgestaan door de Dienaressen van de H Geest, Uden-Baexem (Derix, Brengers van de boodschap, 386-388). In 1940 werkten er 197 SVD-ers in Ned. Indië (Boelaars, Indonesianisasi, 416). Het apostolisch vicariaat van de Kleine Soenda-Eilanden werd in 1951 opgesplitst in de vicariaten Ende, Larantoeka en Roeteng. In 1950 werd de apostolische prefectuur van Den Pasar opgericht met de eilanden Bali en Lombok (Boelaars, Indonesianisasi, 432). SVD was in 1960 nog actief op Timor en in een parochie van Jakarta.

 

Overige gebieden

SVD missioneerde in Argentinië (vanaf 1889, aanvankelijk bedoeld als zielzorg voor Duitse emigranten), Togo (vanaf 1892, tot 1918 een Duitse kolonie, in dat jaar vertrokken de missionarissen van SVD weer), Brazilië (vanaf 1895), Papoea Nieuw Guinea (vanaf 1896), Chili (vanaf 1900), de Filippijnen (vanaf 1909), Paraguay (vanaf 1910), Moçambique (van 1911 tot 1919), India (vanaf 1932), Ghana (vanaf 1938), Belgisch Congo (in 1951 overgenomen van de Jezuïeten) en Taiwan (vanaf 1954). Na 1960 werden nog toegevoegd: Colombia, Ecuador, Australië, de Ver. Staten en Canada. Willemsen meldt nog dat er in Japan gewerkt werd.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 18-19, Willemsen, I, par. 1-18, Pius-almanak 1960/61, 402-402 en 474-475, Derix, Brengers van de boodschap en bezoekverslag KAN 1997.

 

Organisatie

De congregatie

Vanaf het begin kende de congregatie broeders en paters. Bij de dood van de stichter in 1909 telde zij 430 paters, 588 broeders en 685 priesterstudenten. Hiervan werkten er 293 paters en 137 broeders in de missie. Aanvankelijk droeg de congregatie een zeer Duits karakter. In 1928 kwamen de meeste leden uit Duitsland, Oostenrijk, Polen en Slowakije. Nederlandse mannen sloten zich spoedig bij de nieuwe congregatie aan. Thans komen de meeste leden uit Azië en is de generaal-overste een Filippino. (mededeling Peter van de Wiel, archivaris van het Gezelschap,  29 juli 2009) In 1911 werd in Uden de Nederlandse afdeling opgericht. Sinds 1924 is er een Nederlandse provincie. Overigens behoorde het moederhuis St. Michael te Steyl tot de Duitse provincie. De congregatie werd bestuurd door een zogenaamde superior generalis (generaal overste) aanvankelijk in Steyl, later in Rome, die wordt bijgestaan door vier raadsleden, consultatores genaamd. Zij worden allen elke 12 jaar door het generaal kapittel gekozen. De Nederlandse rechtspersoon is Nederlandse provincie van het Gezelschap van het Goddelijk Woord. Het generalaat bevindt zich in Rome. De congregatie telt thans wereldwijd ongeveer 5.000 leden (mededeling Peter van de Wiel, 29 juli 2009). Wanneer in documenten van SVD over fraters wordt gesproken worden daaronder priesterstudenten en geen onderwijzers verstaan

 

De missie

Alle missies en missionarissen vielen rechtstreeks onder de algemeen overste. Anders dan bij veel congregaties, waren de missiegebieden niet aan een bepaalde provincie toevertrouwd. De generaal overste besliste waar de missionarissen naar toe gezonden werden. Op de missie van de Kleine Soenda-Eilanden werkten derhalve naast Nederlandse missionarissen ook veel Duitsers en Oostenrijkers. Tussen 1912 en 1972 werden ongeveer 400 Nederlandse paters uitgezonden, terwijl tussen 1892 en 1968 72 broeders Nederland verlieten.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 18, Pius-almanak 1960/61, 307 en 402.

Doelstelling

Het oorspronkelijke doel van het missiehuis in Steyl was de vorming van missionarissen. Al spoedig werden deze uitgezonden waarbij de hele wereld als werkterrein werd beschouwd. Over de missie werd voorlichting gegeven en propaganda gemaakt, onder meer door het drukken en verspreiden van boeken, periodieken en kalenders. Missiewerk werd opgevat als het bewust en levendig maken van de missionaire verantwoordelijkheid van en voor de wereldkerk.

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Bijbelvertaling
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Zendingsstudie en missiologie
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Yanzhou (Yenchow), Shandong (Shantoeng)
 • Bisdom Qingdao (Tsingtao), Shandong (Shantoeng)
 • Aartsbisdom Lanzhou (Lanchow), Gansu
 • Aartsbisdom Tsinan (Jinan), Gansu
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een pionier op Flores : Jilis Verheijen 1908-1997, missionaris en onderzoeker / Marie-Antoinette Thérèse Willemsen
Auteur
 • Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Paginering
 • 448 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Ujöp Freinademetz svd
Auteur
 • Holman, Jan svd
Paginering
 • 44
Uitgever
 • Teteringen:
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Wereldwijd, wereldwijs : veertig jaar Kontakt der Kontinenten / Paul Gillhaus ; [fotogr.: Huisarchief KdK ; eindred.: Jos Goos]
Auteur
 • Paul Gillhaus ; Jos Goos (1942-)
Paginering
 • 156 p
Uitgever
 • [Soesterberg] : Kontakt der Kontinenten
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Reflecting mission, practicing mission : divine word missionaries commemorate 125 years of worldwide commitment / Heribert Bettscheider (ed.)
Auteur
 • Heribert Bettscheider (1938-)
Reeks
 • Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, ISSN 0562-2816 ; Nr. 76/I-II
Paginering
 • 2 vol. (xvii, xii, 767 p., doorl.)
Uitgever
 • Nettetal : Steyler Verlag
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Anthropologists and the missionary endeavour : experiences and reflections / Ad Borsboom and Jean Kommers (eds)
Auteur
 • Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Jean Hubertus Maria Kommers (1946-)
Reeks
 • Nijmegen studies in development and cultural change, ISSN 0935-7173 ; vol. 33
Paginering
 • VII, 197 p
Uitgever
 • Saarbrücken : Verlag für Entwicklungspolitik Saarbrücken
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Guide to the Catholic Church in China 2000
Uitgever
 • Singapore:
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Pater Theodorus Vilsterman : de eerste Nederlandse priester-missionaris in de Kongregatie van het Goddelijk Woord : 1857-1916 / Antoon Hullen
Auteur
 • Antoon Hullen
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • Deurne (NL) : Missiehuis St. WillibrordLeuven : Ferdinand Verbiest Stichting K.U
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Missie naar Flores : Pater Simon Buis SVD en zijn Flores-films, 1925-1934 / Eddy Appels
Auteur
 • Eddy Appels
In
 • Jaarboek / Stichting Film en Wetenschap, Audiovisueel Archief. - P. 7-31
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Missionsbeginn in Neuguinea : die Anfänge der Rheinischen, Neuendettelsauer und Steyler Missionsarbeit in Neuguinea / Paul Steffen
Auteur
 • Paul Steffen
Reeks
 • Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, ISSN 0562-2816 ; Nr. 61
Paginering
 • 312 p., [4] p. pl
Uitgever
 • Nettetal : Steyler Verlag
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Klöster im Kulturkampf : die Ansiedlung katholischer Orden und Kongregationen aus dem Rheinland und ihre Klosterneubauten im belgisch-niederländischen Grenzraum infolge des preussischen Kulturkampfes / von Rita Müllejans
Auteur
 • Rita Müllejans-Dickmann
Reeks
 • Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen ; Bd. 44
Paginering
 • 325 p
Uitgever
 • Aachen : Einhard
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Het begon aan de Maas : 100 jaar Missionarissen van Steyl / Th.W.J. Driessen, E. PlazinskyHet begon aan de Maas
Auteur
 • Th.W.J. Driessen; E. Plazinsky
Paginering
 • 72 p
Uitgever
 • Steyl : Missionarissen van Steyl
Jaar van uitgave
 • 1976

Titel
 • Historische wereldatlas van het christendom / A. Freitag ; met medew. van H. Emmerich en J. Buijs ; woord vooraf van Gerard Brom ; [voor het Nederlands bew. uit het Duits door Fr. Verstraelen]Cultuurhistorische missieatlas
Auteur
 • Anton Freitag S.V.D. (1882-) ; Henricus Emmerich ; Jacques Buijs (1918-) ; Frans J. Verstraelen ; Gerard Brom
Paginering
 • VIII, 213 p
Uitgever
 • Amsterdam : Broekman & De Meris
Jaar van uitgave
 • 1960

Titel
 • De missie bij het onderwijs : handboek voor priesters en onderwijzers / naar het Duits van Fr. Schwager ; vrij bewerkt door P. Tarcisius" ; met een inleiding van Mgr. A. Hermus
Auteur
 • Fr. Schwager ; P. Tarcisius OFM.Cap.
Reeks
 • Malmberg's pedagogische bibliotheek ; 5
Paginering
 • VIII, 226 p
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1919

Titel
 • Die sozialen Verhältnisse Indonesiens : eine kulturgeschichtliche Untersuchung.
Auteur
 • B. A. G. Vroklage
Reeks
 • Anthropos-Bibliothek ; Bd. 4, H. 1
Paginering
 • 1 dl
Uitgever
 • Münster : Verlag der aschendorffschen Verlagsbuchhandlung
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Bronnenpublicatie
Titel
 • Ria Rago, de heldin van 't Ndona-dal / regie P. Sim. Buis ; foto P. P. BeltjensRia Rago
Auteur
 • S.P. Buis (1892-1960)
Paginering
 • 7 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1940]

Titel
 • Een missionarisleven in brieven : Willem van Bekkum, Indië 1936-1998 / [bezorgd door] Marie-Antoinette Willemsen
Auteur
 • Willem van Bekkum (1910-1998) ; Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Reeks
 • Indische bibliotheek, ISSN 1879-3754
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005


Periodieken
Titel
 • De katholieke missiën : geïllustreerd maandschrift, in verbinding met het Lyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsLyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsDe Katholieke missiën en het Christelijk huisgezinHet christelijk huisgezin
Paginering
 • Jrg. 1 (1874/75) - jrg. 88 (1967)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch ; Overijsse : Missionarissen van het Goddelijk WoordUden : Missiehuis St. Willibrordus
Jaar van uitgave
 • 1874-1967

Titel
 • Sint Michaëlsalmanak
Jaar van uitgave
 • 1897-1961

Titel
 • Steyler Missionsbote. Illustrierte Monatsschrift der Glaubensverbreitung.
Jaar van uitgave
 • 1905-1940

Titel
 • Rond : contactblad voor alle vrienden en bekenden van SVD / Missiehuis SVD
Paginering
 • 1962 - ...
Uitgever
 • Teteringen : Gezelschap van het Goddelijk Woord
Jaar van uitgave
 • 1962-...

Titel
 • SVD nieuws. Service-bulletin / Missiecentrum van Provincialaat Societas Verbum Dei. Informatiedienst
Uitgever
 • Soesterberg : Missiecentrum van Provincialaat Societas Verbum Dei. Informatiedienst
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • Glaubensverbreitung
Jaar van uitgave
 • 1905-1960

Titel
 • Kleiner Herz-Jesu Bote : Missionschrift für das katholische Volk
Paginering
 • Jg. 1 (1874) - Jg. 27 (1899/1900)
Uitgever
 • Paderborn : Verlag der Bonifatius-Druckerei
Jaar van uitgave
 • 1874-1900

Titel
 • Steyler Missions-Bote : Monatsschrift der GlaubensverbreitungSteyler Herz-Jesu-Bote
Paginering
 • Jg. 28 (1900/1901) - Jg. 68 (1940/41)
Uitgever
 • Steyl : Gesellschaft des Göttlichen Wortes
Jaar van uitgave
 • 1900-1941

Titel
 • Verbum
Auteur
 • Generalaat SVD
Uitgever
 • Rome:
Jaar van uitgave
 • 1940-heden

Titel
 • Anthropos
Auteur
 • Sankt Augustin (Dld.)
Jaar van uitgave
 • 1906-heden?

Titel
 • Arnoldus Nota
Auteur
 • Generalaat Rome
Uitgever
 • Rome:
Jaar van uitgave
 • 1948-

Titel
 • Catalogus
Auteur
 • Generalaat SVD
Jaar van uitgave
 • 1914-2009
Interviews

22 Interviews, en wel de nrs.:

18

58

59

62

85

98

129

155

174

220

261

310

314

333

348

349

469

488

500

533

634

644

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Hoewel van het archief enkele kleine delen zijn afgesplitst, bevindt het meeste zich nog in het voormalige missiehuis van de congregatie in Teteringen (gemeente Breda). Daar bevindt zich het goed bewaarde provinciaal archief. Het bestaat uit: het bestuursarchief vanaf 1924, het bestuursarchief van de Belgische provincie 1962-1983, verder de archieven van de huizen in België en Nederland, van opleidingsinstituten voor de missie (die na 1954 één voor één zijn gesloten), audiovisueel materiaal waaronder foto's en films en diverse persoonsarchieven en persoonsdossiers van overleden leden. Het archief bevat derhalve veel persoonsgegevens van (kandidaat)leden vanaf ca. 1910. Het archief bevat ook stukken over activiteiten met andere organisaties, zoals Kontakt der Kontinenten, het Missiecentrum in Soesterberg etc. Verder bevat het archief publicaties van het Gezelschap in binnen- en buitenland, waaronder periodieken voor het grote publiek en seminaristen. Het archief van de missieprocuur bevindt zich nog bij de procuur. Over de oudste periode 1875-1924 is in Teteringen weinig materiaal aanwezig. Mogelijk bevindt zich dit bij de Duitse provincie in St. Augustin (bij Bonn). Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de stichting Kloosterarchieven (KAN). Deze was in juli 2009 nagenoeg voltooid (bezoek aan Teteringen 29 juli 2009). Het ligt in de bedoeling om in 2010 een deel van het archief over te brengen naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Dit gedeelte is beschreven in de inventaris P18a en telt 1236 inventarisnummers. Een ander deel met daarin onder meer de persoonsdossiers, de stukken over het provinciaal kapittel, zeer veel publikaties van SVD-ers (waaronder Jillis Verheijen) en de meer recente stukken blijven voorlopig in Teteringen. Dit deel is beschreven in de inventaris P18b en telt 1008 inventarisnummers. In beide inventarissen is veel bibliotheekmateriaal opgenomen dat echter in zijn soort zeldzaam is en in wetenschappelijke bibliotheken nauwelijks te vinden is. Het KITLV in Leiden bezit een kopie van een belangrijke kroniek waarvan het origineel zich in Teteringen bevindt. Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

 

Bewaarplaats Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD), Provincialaat, Oosterhoutseweg 114, 4847 DE Teteringen, 076 - 5784290
Periode archief 1911-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Op aanvrage bij het moederhuis in Teteringen.

Omvang 70 meter /150 meter en 80 ladenbakken; 2244 (1236+1008) inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Inventaris (concept)
Toegang titel KAN P18a en KAN P18b
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

uit: inv. P 18a

 

120-122. bouwtekeningen en andere stukken over het missiehuis in Teteringen, 1916-1926

 

124. statuten en financiële regelingen voor de verlofperiode van SVD-missionarissen, 1930 en 1956

 

129. correspondentie tussen generalaat en provincialaat over benoemingen van missionarissen in Canada, Rome, India en Congo, 1952-1966

 

130. artikel over de huwelijksvoltrekking onder inheemse christenen op Timor, 1911 en 1935

 

133. verslagen ap. vicariaat Kleine Soenda-Eilanden, 1900-1925-1950 en 1928-1929

 

134. brieven provinciaal Bouma aan confraters in regio Ende, 1933-1937

 

137. nieuwsbrieven regionaal-overste in Ende aan SVD-ers in de regio, 1926-1940 en 1948-1970

+

138. idem, 1946-1959

nrs. 1-75 van de ‘nieuwe reeks’.

Toelichting

Door de samenstellers zijn de brieven uit de jaren dertig en die van kort na de oorlog bekeken. De brieven uit de jaren dertig zijn gedrukt en bevatten krantachtige berichten over de volgende onderwerpen: wel en wee van de apostolisch vicaris, personalia van de missionarissen zoals ziekte, dood, ongelukken, bouw van kerken, verkeers- en andere ongelukken, inwijding nieuwe scholen, katholieken die islamiet worden, zelfmoorden, nieuws uit andere missiegebieden zoals een overval op een missiepost in China door bandieten, priesterwijdingen in Teteringen, economisch nieuws zoals prijzen en bedrijfsresultaten en in-memoriams van overleden SVD-ers. Af en toe zijn ook berichten opgenomen over culturele aspecten zoals in september 1936 over het ritueel bij een plechtig en een stil huwelijk, een stukje over de catechese in Soä door p. Wilh. Beyer in twee afleveringen in de vorm van een dialoog tussen de catechist en zijn leerlingen. De catechist vergelijkt de heiligmakende genade met de loda, een gouden ketting en het pronkstuk van iedere Badjawanees, om het belang ervan aan te geven De brieven van rond 1948-1949 bevatten veel minder berichten met een culturele achtergrond. De meeste berichten zijn personalia (benoemingen, aankomst en vertrek enz.). Vanaf 1950 af en toe berichten in het Indonesisch. Na 1960 worden deze frequenter en rond 1967 is alles in het Indonesisch. Ook herderlijke brieven in het Engels of Duits van de superior generalis.

 

143. boek over vertaling van het Nieuwe Testament door P.J. Bouma svd 1948-1968

 

149. foto’s over aardbeving op Flores, 1922-1923

 

150. verslag conferentie van kerkvoogden 1929 en voorlopig rapport van mr. H. Schaapveld in Amsterdam, 1928

 

152. brieven van svd-missionarissen over het werk op Flores, 1922-1927

 

156. verslagen van missionarissen over de missie op de Kleine Soenda-Eilanden 1924-1928, over de missie in Manggarai 1937-1940 en over de missie in Indonesië 1959-1960

 

164. boek door J. Thauren svd over de missie op de Kleine SE naar het Duits bewerkt door B. Vroklage svd, 1931

 

166. kroniek door onbekende svd-er over het Ledalerogebied, 1943-1955

NB: niet volledig en onsamenhangend

 

168. memories van overgave van bestuursafdelingen op Flores, met statistieken e.d., 1928, 1940-1941 en 1947

 

178. verhaal van Maurits Winokan en artikel over SVD-missie in verband met een Flores-Timorplan, 1913 en 1960

 

181. reisvademecum voor missionarissen die naar Ned. Indië gaan, deel II, 1929

deel I niet aanwezig

 

182. statistiek van de apostolische prefecturen Roeteng, Ende en Bali-Lombok, 1952-1958

 

185. brieven van svd-bisschoppen en rapporten en verslagen van hun reizen op Flores en Bali, 1945-1951

 

190. nieuwsbrieven van SVD op Timor, 1937-1951 en na 1960

 

193. correspondentie m.b.t. geschiedschrijving over Flores en Timor, 1909-1927

(brieven tussen SVD en SJ en verslagen over onderwijs en eredienst)

 

195. besluiten tweede regionaal kapittel in Ende, 1935

 

205. activiteiten op Bali en Lombok en activiteiten daar van mgr. Hermens en pater De Boer, 1951

 

209. vestiging van de katholieke missie op Bali en Lombok, ook correspondentie tussen de gouverneur-generaal en de bisschoppen, 1891-1961

 

210. prentjes bij gelegenheid van priesterwijdingen, ook van Indonesische priesters, 1941-1964

 

246. correspondentie van oversten van de jezuïeten, het generalaat van SVD en het provincialaat van SVD in België over de missie in Belgisch Kongo, 1938-1939

 

247. correspondentie van de dominicanessen van Fichermont en oversten van SVD, 1938-1939

 

249. correspondentie van p. Van der Heyden vanuit Belgisch Kongo met familie, vrienden, oversten van SVD en weldoeners, 1951-1960 en later

 

250. kroniek door p. Van der Heyden over de missie in Kongo, periode 1939-1962, z.j.

 

267 zie daar

 

268. kerk en maatschappij en SVD op Taiwan, 1945-1952 en na 1960

 

278. gedachtenisprentjes van neomisten, met foto’s, 1874-1944

 

279. idem, 1945-1983

 

281. Indische Missie Vereeniging, werkzaamheden periode 1919-1929, historisch overzicht periode 1919-1958

(betreft verslagen van vergaderingen, balansen, statuten, rapporten en brieven van leden van de IMV en het Centraal Bureau der Indische Missie-Vereeniging)

 

282. IMV als voor, met statuten en huishoudelijk reglement, 1930-1941

 

283. IMV, als voor, notulen van vergaderingen en totstandkoming van Centraal Indisch Missie Bureau, 1942-1950

 

284-288. IMV, als voor, 1951-1966

(er is een gat tussen oktober 1959 en juni 1965 zonder vergaderingen; in 1966 ontwerp-wijziging van statuten; 12 maart 1966 laatste vergadering)

 

293. instructies ook ‘jaaroefeningen’ genaamd van het generalaat in Rome met thema’s voor geestelijke verdieping en richtlijnen voor oversten, 1934-1943

 

299. geestelijk testament van Arnold Janssen, 1906

 

319. heruitgave van het boek van p. Jos. Freinademetz svd  ‘Novae Legis Sacrificium’ (beschouwingen over het misoffer geschreven voor priesters uit 1915, heruitgave Montenau (B) 1946 .

 

337. atlas SVD in vier talen, 1961

 

406-457. een ‘Steyler Missions-Chronik’ vanaf 1959 tot 2008

(met fotoreportages, artikelen over missiegebieden)

 

Monografieënreeks Verbum Supplementum vanaf deel 26 genaamd Analecta, vanaf 1905 tot heden

(vermeldenswaard:

474. deel 44, briefwisseling Arnold Janssen en P. Josef Freinademetz 1904-1907

476. deel 46 Johan Weig: Chronik der Steyler Mission in Tsingtao 1923-1947

476. deel 49 Arnold Janssen Priesterkonferenzen 1888-1908

 

een serie Steyler Missionare in China,

481. deel 61, periode 1879-1903

482. deel 61/II, periode 1904-1910

482. deel 61/III, periode 1911-1919

484. deel 61/IV, periode 1923

483. deel 61/V, periode 1920-1923

483. deel 61/VI, periode 1924-1926

 

487. deel 65/I brieven van A.. Janssen naar Zuid-Amerika 1890-1899

487. deel 65/II, idem 1900-1902

488. deel 65/III, idem  1903-1904

488. deel 65/IV, idem 1905-1908

 

491. deel 78, brieven van A. Janssen naar Nieuw Guinea en Australië, z.d.

 

492. deel 82/I, brieven A. Janssen naar China, 1879-1897

492. deel 82/II, idem en deel 82/III, idem, z.j.

 

495. deel 80, Theodorus Vilsterman, in bezit

 

558-559. rondzendbrieven van het generalaat in Rome naar alle provincies en regio’s, 1926-1960 en later

 

563-566. instructies van het generalaat ook genaamd ‘jaaroefeningen’ 1942-1967

 

584-586. dossiers inzake generale kapittels 1-8, 1884-1959

(zo te zien gehouden in 1884-1886, 1890-1891, 1897-1898, 1909-1910, 1920, 1923, 1947-1948, 1957-1959; na 1960 frequenter gehouden)

 

668-669. constituties (Nederlands en Latijn), 1892-1983

 

753. visitatie vanuit het generalaat aan de Nederlandse provincie, 1948, 1953, 1960 en z.d.

 

769 e.v. de serie jaarverslagen van de Ned. provincie begint in 1968

 

795. visitaties aan missiehuis in Helvoirt (gesticht in 1918), 1923-1956

 

796. notulen huisraad Helvoirt, 1930-1955

 

800-801. kronieken missiehuis Helvoirt, 1918-1956

(genummerd I-VII)

 

842-846. cursus voor missionarissen van diverse congregaties in Nederland, 1941-1958

(lesmateriaal onder andere over huwelijk en recht, ‘katholieke situatiemoraal’)

 

848-850. Vereenigde Missionarissen, 1928-1965

(met notulen 1928-1961 (nr. 848)

 

850. Indische Missievereeniging, 1943-1965

 

908. atlas SVD – SSpS door Heinrich Emmerich, 1981

 

symptomatisch voor het veranderende kliomaat in de congregatie is:

935. Enquete m.b.t. persoonlijk welbevinden van de medebroeders en de werkzaamheden van de Nederlandse provincie met vragen als: ‘Zijn onze mensen gelukkig in hun werk?  en ‘Zijn ze gelukkig in hun leefgemeenschap?’ 1968-1969

 

968-970. kronieken missiehuis Soesterberg, 1928-1969

(opgericht 1924; heette aanvankelijk St. Jan, later Kontakt der Kontinenten; dit huisarchief is omvangrijk)

 

979. visitatieboek (‘liber ordinationum’) van missiehuis St. Jan, 1925-1960

 

980-981. notulen huisraad St. Jan Soesterberg 1933-1989

 

stukken over Stichtingen St. Arnoldus Fonds (gesticht 1943; doel: voor de missie) en Willibrordus Fonds (geen nummer)

 

stukken over ondersteuningsorganisaties zoals Raptim, Memisa, Missapos enz. (geen nummer)

 

stukken over missietijdschriften en ontstaan van het gezamenlijke tijdschrift ‘Bijeen’ in 1967/68 (geen nummer)

 

1135-1137. Stichting Gezamenlijke Missie Publiciteit (vermoedelijk uitgever van Bijeen), 1967 e.v. jaren

(deze stukken markeren het streven naar eenheid en de bereidheid om verder te denken dan de eigen congregatie; interessant onderwerp voor een master of zelfs een dissertatie over de vernieuwing van de missie als gevolg van de cultuuromslag van de jaren zestig; met daaraan voorafgaand het onderhuidse onbehagen in de jaren vijftig)

 

1159. kroniek SVD in Nederland en België 1910-1950 gevolgd door kort verslag over voornaamste gebeurtenissen in beide landen 1953-1956 door H. Hendriks te Deurne, 1956

 

1160-1236. stukken over de Belgische provincie, 1962-1983

 

1160. verslag provinciale raad België, 1962-1983

(voor 1962 en na 1983 vormden Nederland en België één provincie)

 

 

inv. P 18b

 

21. ‘Atlas der Arbeitsfelder der Gesellschaft des Göttl. Wortes’ door Mödling, 1931 door K. Streit

 

21. ‘Atlas Societatis Verbi Divini’ door H. Emmerich red., 1981

 

501. atlassen gemaakt door SVD-ers nl. H. Emmerich, F. van der Meer, C. Mohrmann, W. Schmidt en A. Freitag, 1926-1976

 

24-38. rondzendbrieven van Nederlandse SVD-ers geschreven vanuit hun missiegebieden onder de naam van Kontakt, 1962-2005

 

71-101. periodiek ‘Arnoldus Nota’, 1948-2009

(uitgegeven n.a.v. besluit van het generalaat uit 1947, voor en door de SVD-broeders wereldwijd; oorspronkelijk twee keer per jaar, vanaf 1952 maandelijks; in Duits en Engels)

 

102-213. periodiek ‘De Katholieke Missiën’, 1874-1975

(in samenwerking met het te Lyon gevestigde Weekblad tot voortplanting des Geloofs; vanaf 1968 sluit de Ned/se provincie zich aan bij Bijeen, de Belgische gaat zelfstandig verder met een redactie te Overijse; laatste nummer verschijnt in 1975)

 

423-438. publikaties van Jilis Verheyen, 1941-1998

 

517. ‘Protokolbuch für den Hausrat’ missiehuis te Uden, 1911-1945

NB: vertrouwelijk

 

584-588. notulen provinciale raad, 1924-1962 en verder

(gemerkt als vertrouwelijk; naam ‘concilium provinciale’)

 

677-687. provinciale kapittels, 1ste tot en met 11de, 1927-1962

 

623. verslagen provinciale kapittels provincie NEB, 1972-2006

 

636-645. visitaties vanuit generalaat aan Nederlandse provincie, per vestiging, 1925-1996

 

803-810. kronieken van fraters (studenten grootseminarie) in Teteringen, 1918-1965

 

 

Stukken die in het bijzonder over culturele interactie handelen:

inv. P18a

 

130. artikel over de huwelijksvoltrekking onder inheemse christenen op Timor, 1911 en 1935

 

133. verslagen apostolisch vicariaat Kleine Soenda-Eilanden, 1900-1925-1950 en 1928-1929

 

137. nieuwsbrieven regionaal-overste in Ende aan SVD-ers in de regio, 1926-1940 en 1948-1970

138. idem, 1946-1959

nrs. 1-75 van de ‘nieuwe reeks’.

 

150. verslag conferentie van kerkvoogden 1929 en voorlopig rapport van mr. H. Schaapveld in Amsterdam, 1928

 

152. brieven van svd-missionarissen over het werk op Flores, 1922-1927

 

156. verslagen van missionarissen over de missie op de Kleine Soenda-Eilanden 1924-1928, over de missie in Manggarai 1937-1940 en over de missie in Indonesië 1959-1960

 

166. kroniek door onbekende svd-er over het Ledalerogebied, 1943-1955

NB: niet volledig en onsamenhangend

 

181. reisvademecum voor missionarissen die naar Ned. Indië gaan, deel II, 1929

deel I niet aanwezig

 

185. brieven van svd-bisschoppen en rapporten en verslagen van hun reizen op Flores en Bali, 1945-1951

 

190. nieuwsbrieven van SVD op Timor, 1937-1951 en na 1960

 

195. besluiten tweede regionaal kapittel in Ende, 1935

 

205. activiteiten op Bali en Lombok en activiteiten daar van mgr. Hermens en pater De Boer, 1951

 

249. correspondentie van p. Van der Heyden vanuit Belgisch Kongo met familie, vrienden, oversten van SVD en weldoeners, 1951-1960 en later

 

250. kroniek door p. Van der Heyden over de missie in Kongo, periode 1939-1962, z.j.

 

293. instructies ook ‘jaaroefeningen’ genaamd van het generalaat met thema’s voor geestelijke verdieping en richtlijnen voor oversten, 1934-1943

 

299. geestelijk testament van Arnold Janssen, 1906

 

319. heruitgave van het boek van p. Jos. Freinademetz svd  ‘Novae Legis Sacrificium’ (beschouwingen over het misoffer geschreven voor priesters uit 1915, heruitgave Montenau (B) 1946).

 

842-846. cursus voor missionarissen van diverse congregaties in Nederland, 1941-1958

(lesmateriaal onder andere over huwelijk en recht, ‘katholieke situatiemoraal’)

 

 

 

Audio-visueel materiaal

In Teteringen ligt fotomateriaal.

Het Nederlands Filmmuseum heeft films van de congregatie in bewaring (Enquête KAN 1987).

Een DVD met de bekende in 1924 gemaakte film Ria Rago, de heldin van ’t Ndona-dal (1924) is verkrijgbaar bij het Katholiek Documentatie centrum in Nijmegen. De film speelt zich af op Flores


Bewaarplaats generalaat, Via dei Verbiti 1 - 00154 ROMA, tel. 06-57.54.021 - tel. 06-57.11.53.41

Bewaarplaats Kon. Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1860-1920
Openbaarheid openbaar
Omvang 12 delen met ongeveer 7.000 pagina's
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort inventarisnummer 161, catalogusnummer H 1475
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum is onder de Verzameling Losse Archivalia (LARC) te vinden:

 

LARC 2255. Brief aan Paus Pius XII van Prof. Duynstee, rector magnificus van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, met het verzoek het proces der Zaligverklaring van pater A. Jansen, stichter van de Societas Verbi Divini (SVD), te bespoedigen. Afschrift. 1940.

Verder is daar te vinden "L. Quaaden" [niet in KDC-archievenoverzicht!], zie afzonderlijk format

 

Zie voor de Chinese missie ook: www.china-zentrum.de

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Overzichten over de missiegebieden zijn te vinden in de publicatie vanuit het generalaat Arnoldus-nota.

Een deel van de archiefstukken van vóór de Tweede Wereldoorlog is in het Duits geschreven, recente stukken soms in het Engels.

De correspondentie van de stichter Arnoldus Janssen is voor een deel uitgegeven in de serie Verbum Supplementum/Analecta onder meer de brieven met de missies in China en Nieuw Guinea.

 

Een bekend van de orde was de theoloog en etnoloog prof. dr. B.A.G. Vroklage. Zie over hem een In Memoriam door Alph. Mulders. Geboren 1897 in Oldemarkt (O). Ingetreden in de congregatie in 1919, priesterwijding 1924 in Teteringen, promotie in Rome in de theologie in 1930, in 1933 nogmaals promotie in Wenen in de etnologie en de godsdienstwetenschap. 1936-1938 etnologische reis naar Timor en Flores. In 1948 benoemd tot buitengewoon hoogleraar te Nijmegen bij het Missiologisch Instituut met als leeropdracht volkenkunde. Overleden na een auto-ongeluk op 7 oktober 1951. Redacteur van Het Missiewerk, lid van het Anthropos-Instituut en medewerker aan het tijdschrift Anthropos. Publiceerde o.a. in 1936 Die sozialen Verhältnisse Indonesiens, eine kulturgeschichtliche Untersuchung (dl. I Borneo, Celebes en de Molukken; Münster 1936) (Het Missiewerk, 30 (1951)235-238)

 

 

website: www.svdcuria.org/

e-mail: svd.generalate@verbodivino.it

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

Het Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD) werd gesticht in 1875 door Arnold Janssen (1837-1909), priester van het bisdom Munster. Vanaf het begin was zij bedoeld als een congregatie die overal ter wereld zou gaan missioneren. Het was ook de eerste Duitse missie-congregatie. Janssen bouwde een missiehuis in Steyl bij Venlo, omdat in Duitsland de Kulturkampf het werken voor orden en congregaties bemoeilijkte en velen daarom uitweken naar aangrenzende landen. In 1900 werd de congregatie kerkelijk goedgekeurd. Janssen stichtte in 1889 samen met Helena Stollenwerk ook de congregatie van de Missiezusters Dienaressen van de H Geest en in 1896, als contemplatieve tak, de Dienaressen van de H Geest van Altijddurende Aanbidding . De eerstgenoemde congregatie werd wegens haar habijt ook wel aangeduid als de blauwe zusters, de laatstgenoemde als de roze zusters. De congregatie SVD telt thans ongeveer 5.000 leden (mededeling Peter van de Wiel, archivaris van de congregatie, 29 juli 2009). Het Gezelschap heeft veel werk gemaakt van verspreiding van gedrukte publikaties. De drukkerij in Steyl, later in Uden (provincie Noord-Brabant), was een groot en modern bedrijf. Men gaf diverse tijdschriften uit waarvan de oudste de vanaf 1874 verschijnende Kleiner Herz Jesu Bote was. Vanaf 1906 verscheen het internationale tijdschrift Anthropos waaruit weer het gelijknamige instituut ontstond. De congregatie stimuleerde haar leden om antropologische, etnologische en taalkundige studies te verrichten en deze te publiceren. Congregatie en instituut hebben veel betekend voor de wetenschap van de missiologie. Het missiemuseum, dat in 1889 in Steyl werd geopend, was een van de eerste in zijn soort . De SVD was ook de eerste missiecongregatie in Nederland met een nieuw type opleidingsschool voor priesterreligieuzen volledig gericht op missiearbeid. Hoewel de congregatie bedoeld was voor Duitse mannen, trok men vanaf het begin ook Nederlandse roepingen. Tot aan de oprichting van een zelfstandige Nederlandse provincie in 1910 begonnen 130 Nederlanders aan de studie in Steyl, waarvan er 17 uiteindelijk SVD-er werden en 12 elders tot priester werden gewijd. Tot 1910 meldden zich 56 Nederlanders aan om broeder te worden, van wie er 15 eeuwige geloften aflegden .

 

De missie

De congregatie is overal op de wereld werkzaam geweest en was dus niet gespecialiseerd in een bepaald gebied. Het eerste missiegebied was China, daarop volgenden vele anderen. In Ned. Indië was SVD getalsmatig bezien in 1940 de grootste missiecongregatie (Boelaars, Indonesianisasie, appendix 2, p. 416-417). Het gezelschap concentreerde zich op Flores waar uitstekende resultaten werden geboekt.

 

China

In 1879 vertrokken er reeds missionarissen naar China. SVD nam van de Franciscanen het dicht bevolkte Zuid-Shandong (oude spelling Shantoeng) over. De leiders van deze missie waren de uit Zuid-Tirol afkomstige pater Jozef Freinademetz (1852-1908) en bisschop Johann Anzer (1851-1903). In 1885 werd Zuid-Shandong verheven tot vicariaat. Aan deze missie namen ook Nederlanders deel onder andere pater Th. Vilsterman, Jan Buis en Piet Noyen. In 1906 had men de volgende resultaten geboekt: 35.000 katholieken, 36.000 katechumenen, 46 Europese en 12 Chinese priesters. Alle buitenlandse missionarissen moesten na de communistische omwenteling in 1949 uiteindelijk het land verlaten (Derix, Brengers van de boodschap, 295-296).

 

Ned. Indië/Indonesië

De missiegebieden in Indonesië werden voornamelijk bediend door missionarissen van de Nederlandse provincie. De congregatie nam vanaf 1912 de missie op Flores en omgeving van de Jezuïeten over dat in 1922 het apostolisch vicariaat van de Kleine Soenda-eilanden zou worden en waarvan in 1936 het apostolisch vicariaat Timor werd afgescheiden. In 1914 werd Larantoeka de hoofdzetel. In dit gebied werden de missionarissen bijgestaan door de Dienaressen van de H Geest, Uden-Baexem (Derix, Brengers van de boodschap, 386-388). In 1940 werkten er 197 SVD-ers in Ned. Indië (Boelaars, Indonesianisasi, 416). Het apostolisch vicariaat van de Kleine Soenda-Eilanden werd in 1951 opgesplitst in de vicariaten Ende, Larantoeka en Roeteng. In 1950 werd de apostolische prefectuur van Den Pasar opgericht met de eilanden Bali en Lombok (Boelaars, Indonesianisasi, 432). SVD was in 1960 nog actief op Timor en in een parochie van Jakarta.

 

Overige gebieden

SVD missioneerde in Argentinië (vanaf 1889, aanvankelijk bedoeld als zielzorg voor Duitse emigranten), Togo (vanaf 1892, tot 1918 een Duitse kolonie, in dat jaar vertrokken de missionarissen van SVD weer), Brazilië (vanaf 1895), Papoea Nieuw Guinea (vanaf 1896), Chili (vanaf 1900), de Filippijnen (vanaf 1909), Paraguay (vanaf 1910), Moçambique (van 1911 tot 1919), India (vanaf 1932), Ghana (vanaf 1938), Belgisch Congo (in 1951 overgenomen van de Jezuïeten) en Taiwan (vanaf 1954). Na 1960 werden nog toegevoegd: Colombia, Ecuador, Australië, de Ver. Staten en Canada. Willemsen meldt nog dat er in Japan gewerkt werd.

 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 18-19, Willemsen, I, par. 1-18, Pius-almanak 1960/61, 402-402 en 474-475, Derix, Brengers van de boodschap en bezoekverslag KAN 1997.

 

Organisatie

De congregatie

Vanaf het begin kende de congregatie broeders en paters. Bij de dood van de stichter in 1909 telde zij 430 paters, 588 broeders en 685 priesterstudenten. Hiervan werkten er 293 paters en 137 broeders in de missie. Aanvankelijk droeg de congregatie een zeer Duits karakter. In 1928 kwamen de meeste leden uit Duitsland, Oostenrijk, Polen en Slowakije. Nederlandse mannen sloten zich spoedig bij de nieuwe congregatie aan. Thans komen de meeste leden uit Azië en is de generaal-overste een Filippino. (mededeling Peter van de Wiel, archivaris van het Gezelschap,  29 juli 2009) In 1911 werd in Uden de Nederlandse afdeling opgericht. Sinds 1924 is er een Nederlandse provincie. Overigens behoorde het moederhuis St. Michael te Steyl tot de Duitse provincie. De congregatie werd bestuurd door een zogenaamde superior generalis (generaal overste) aanvankelijk in Steyl, later in Rome, die wordt bijgestaan door vier raadsleden, consultatores genaamd. Zij worden allen elke 12 jaar door het generaal kapittel gekozen. De Nederlandse rechtspersoon is Nederlandse provincie van het Gezelschap van het Goddelijk Woord. Het generalaat bevindt zich in Rome. De congregatie telt thans wereldwijd ongeveer 5.000 leden (mededeling Peter van de Wiel, 29 juli 2009). Wanneer in documenten van SVD over fraters wordt gesproken worden daaronder priesterstudenten en geen onderwijzers verstaan

 

De missie

Alle missies en missionarissen vielen rechtstreeks onder de algemeen overste. Anders dan bij veel congregaties, waren de missiegebieden niet aan een bepaalde provincie toevertrouwd. De generaal overste besliste waar de missionarissen naar toe gezonden werden. Op de missie van de Kleine Soenda-Eilanden werkten derhalve naast Nederlandse missionarissen ook veel Duitsers en Oostenrijkers. Tussen 1912 en 1972 werden ongeveer 400 Nederlandse paters uitgezonden, terwijl tussen 1892 en 1968 72 broeders Nederland verlieten.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 18, Pius-almanak 1960/61, 307 en 402.

Doelstelling

Het oorspronkelijke doel van het missiehuis in Steyl was de vorming van missionarissen. Al spoedig werden deze uitgezonden waarbij de hele wereld als werkterrein werd beschouwd. Over de missie werd voorlichting gegeven en propaganda gemaakt, onder meer door het drukken en verspreiden van boeken, periodieken en kalenders. Missiewerk werd opgevat als het bewust en levendig maken van de missionaire verantwoordelijkheid van en voor de wereldkerk.

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
 • Bijbelvertaling
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Zendingsstudie en missiologie
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Bestudering en beschrijving van taal en cultuur
 • Christelijke lectuurvoorziening/colportage
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • China
 • Aartsbisdom Yanzhou (Yenchow), Shandong (Shantoeng)
 • Bisdom Qingdao (Tsingtao), Shandong (Shantoeng)
 • Aartsbisdom Lanzhou (Lanchow), Gansu
 • Aartsbisdom Tsinan (Jinan), Gansu

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Een pionier op Flores : Jilis Verheijen 1908-1997, missionaris en onderzoeker / Marie-Antoinette Thérèse Willemsen
Auteur
 • Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Paginering
 • 448 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Ujöp Freinademetz svd
Auteur
 • Holman, Jan svd
Paginering
 • 44
Uitgever
 • Teteringen:
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Wereldwijd, wereldwijs : veertig jaar Kontakt der Kontinenten / Paul Gillhaus ; [fotogr.: Huisarchief KdK ; eindred.: Jos Goos]
Auteur
 • Paul Gillhaus ; Jos Goos (1942-)
Paginering
 • 156 p
Uitgever
 • [Soesterberg] : Kontakt der Kontinenten
Jaar van uitgave
 • cop. 2001

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Reflecting mission, practicing mission : divine word missionaries commemorate 125 years of worldwide commitment / Heribert Bettscheider (ed.)
Auteur
 • Heribert Bettscheider (1938-)
Reeks
 • Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, ISSN 0562-2816 ; Nr. 76/I-II
Paginering
 • 2 vol. (xvii, xii, 767 p., doorl.)
Uitgever
 • Nettetal : Steyler Verlag
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Anthropologists and the missionary endeavour : experiences and reflections / Ad Borsboom and Jean Kommers (eds)
Auteur
 • Adrianus Petrus Borsboom (1944-) ; Jean Hubertus Maria Kommers (1946-)
Reeks
 • Nijmegen studies in development and cultural change, ISSN 0935-7173 ; vol. 33
Paginering
 • VII, 197 p
Uitgever
 • Saarbrücken : Verlag für Entwicklungspolitik Saarbrücken
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Guide to the Catholic Church in China 2000
Uitgever
 • Singapore:
Jaar van uitgave
 • 2000

Titel
 • Pater Theodorus Vilsterman : de eerste Nederlandse priester-missionaris in de Kongregatie van het Goddelijk Woord : 1857-1916 / Antoon Hullen
Auteur
 • Antoon Hullen
Paginering
 • 112 p
Uitgever
 • Deurne (NL) : Missiehuis St. WillibrordLeuven : Ferdinand Verbiest Stichting K.U
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Missie naar Flores : Pater Simon Buis SVD en zijn Flores-films, 1925-1934 / Eddy Appels
Auteur
 • Eddy Appels
In
 • Jaarboek / Stichting Film en Wetenschap, Audiovisueel Archief. - P. 7-31
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Missionsbeginn in Neuguinea : die Anfänge der Rheinischen, Neuendettelsauer und Steyler Missionsarbeit in Neuguinea / Paul Steffen
Auteur
 • Paul Steffen
Reeks
 • Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, ISSN 0562-2816 ; Nr. 61
Paginering
 • 312 p., [4] p. pl
Uitgever
 • Nettetal : Steyler Verlag
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Klöster im Kulturkampf : die Ansiedlung katholischer Orden und Kongregationen aus dem Rheinland und ihre Klosterneubauten im belgisch-niederländischen Grenzraum infolge des preussischen Kulturkampfes / von Rita Müllejans
Auteur
 • Rita Müllejans-Dickmann
Reeks
 • Veröffentlichungen des Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen ; Bd. 44
Paginering
 • 325 p
Uitgever
 • Aachen : Einhard
Jaar van uitgave
 • 1992

Titel
 • Het begon aan de Maas : 100 jaar Missionarissen van Steyl / Th.W.J. Driessen, E. PlazinskyHet begon aan de Maas
Auteur
 • Th.W.J. Driessen; E. Plazinsky
Paginering
 • 72 p
Uitgever
 • Steyl : Missionarissen van Steyl
Jaar van uitgave
 • 1976

Titel
 • Historische wereldatlas van het christendom / A. Freitag ; met medew. van H. Emmerich en J. Buijs ; woord vooraf van Gerard Brom ; [voor het Nederlands bew. uit het Duits door Fr. Verstraelen]Cultuurhistorische missieatlas
Auteur
 • Anton Freitag S.V.D. (1882-) ; Henricus Emmerich ; Jacques Buijs (1918-) ; Frans J. Verstraelen ; Gerard Brom
Paginering
 • VIII, 213 p
Uitgever
 • Amsterdam : Broekman & De Meris
Jaar van uitgave
 • 1960

Titel
 • De missie bij het onderwijs : handboek voor priesters en onderwijzers / naar het Duits van Fr. Schwager ; vrij bewerkt door P. Tarcisius" ; met een inleiding van Mgr. A. Hermus
Auteur
 • Fr. Schwager ; P. Tarcisius OFM.Cap.
Reeks
 • Malmberg's pedagogische bibliotheek ; 5
Paginering
 • VIII, 226 p
Uitgever
 • Nijmegen : Malmberg
Jaar van uitgave
 • 1919

Titel
 • Die sozialen Verhältnisse Indonesiens : eine kulturgeschichtliche Untersuchung.
Auteur
 • B. A. G. Vroklage
Reeks
 • Anthropos-Bibliothek ; Bd. 4, H. 1
Paginering
 • 1 dl
Uitgever
 • Münster : Verlag der aschendorffschen Verlagsbuchhandlung
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • Indonesianisasi : het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk / Huub J.W.M. Boelaars
Auteur
 • Hubertus Josephus Willibrordus Maria Boelaars
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086 ; dl. 13
Paginering
 • XI, 472 p
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1991

Titel
 • Brengers van de Boodschap : geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II / Jan Derix
Auteur
 • Jan M.G. Derix (1936-2009)
Paginering
 • XIV, 11-803 p., [48] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • Catholics in Indonesia, 1808-1942 : a documented history / Karel Steenbrink
Auteur
 • Karel Adriaan Steenbrink (1942-); Paule Steenbrink-Maas
Reeks
 • Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, ISSN 1572-1892 ; 232
Paginering
 • XIII, 634 p
Uitgever
 • Leiden : KITLV Press
Jaar van uitgave
 • 2007


Bronnenpublicatie
Titel
 • Ria Rago, de heldin van 't Ndona-dal / regie P. Sim. Buis ; foto P. P. BeltjensRia Rago
Auteur
 • S.P. Buis (1892-1960)
Paginering
 • 7 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1940]

Titel
 • Een missionarisleven in brieven : Willem van Bekkum, Indië 1936-1998 / [bezorgd door] Marie-Antoinette Willemsen
Auteur
 • Willem van Bekkum (1910-1998) ; Marie-Antoinette Thérèse Willemsen (1954-)
Reeks
 • Indische bibliotheek, ISSN 1879-3754
Paginering
 • 351 p
Uitgever
 • Zutphen : Walburg Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005


Periodieken
Titel
 • De katholieke missiën : geïllustreerd maandschrift, in verbinding met het Lyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsLyonsch weekblad van het Genootschap tot Voortplanting des GeloofsDe Katholieke missiën en het Christelijk huisgezinHet christelijk huisgezin
Paginering
 • Jrg. 1 (1874/75) - jrg. 88 (1967)
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch ; Overijsse : Missionarissen van het Goddelijk WoordUden : Missiehuis St. Willibrordus
Jaar van uitgave
 • 1874-1967

Titel
 • Sint Michaëlsalmanak
Jaar van uitgave
 • 1897-1961

Titel
 • Steyler Missionsbote. Illustrierte Monatsschrift der Glaubensverbreitung.
Jaar van uitgave
 • 1905-1940

Titel
 • Rond : contactblad voor alle vrienden en bekenden van SVD / Missiehuis SVD
Paginering
 • 1962 - ...
Uitgever
 • Teteringen : Gezelschap van het Goddelijk Woord
Jaar van uitgave
 • 1962-...

Titel
 • SVD nieuws. Service-bulletin / Missiecentrum van Provincialaat Societas Verbum Dei. Informatiedienst
Uitgever
 • Soesterberg : Missiecentrum van Provincialaat Societas Verbum Dei. Informatiedienst
Jaar van uitgave
 • 1960-...

Titel
 • Glaubensverbreitung
Jaar van uitgave
 • 1905-1960

Titel
 • Kleiner Herz-Jesu Bote : Missionschrift für das katholische Volk
Paginering
 • Jg. 1 (1874) - Jg. 27 (1899/1900)
Uitgever
 • Paderborn : Verlag der Bonifatius-Druckerei
Jaar van uitgave
 • 1874-1900

Titel
 • Steyler Missions-Bote : Monatsschrift der GlaubensverbreitungSteyler Herz-Jesu-Bote
Paginering
 • Jg. 28 (1900/1901) - Jg. 68 (1940/41)
Uitgever
 • Steyl : Gesellschaft des Göttlichen Wortes
Jaar van uitgave
 • 1900-1941

Titel
 • Verbum
Auteur
 • Generalaat SVD
Uitgever
 • Rome:
Jaar van uitgave
 • 1940-heden

Titel
 • Anthropos
Auteur
 • Sankt Augustin (Dld.)
Jaar van uitgave
 • 1906-heden?

Titel
 • Arnoldus Nota
Auteur
 • Generalaat Rome
Uitgever
 • Rome:
Jaar van uitgave
 • 1948-

Titel
 • Catalogus
Auteur
 • Generalaat SVD
Jaar van uitgave
 • 1914-2009
Interviews

22 Interviews, en wel de nrs.:

18

58

59

62

85

98

129

155

174

220

261

310

314

333

348

349

469

488

500

533

634

644

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Hoewel van het archief enkele kleine delen zijn afgesplitst, bevindt het meeste zich nog in het voormalige missiehuis van de congregatie in Teteringen (gemeente Breda). Daar bevindt zich het goed bewaarde provinciaal archief. Het bestaat uit: het bestuursarchief vanaf 1924, het bestuursarchief van de Belgische provincie 1962-1983, verder de archieven van de huizen in België en Nederland, van opleidingsinstituten voor de missie (die na 1954 één voor één zijn gesloten), audiovisueel materiaal waaronder foto's en films en diverse persoonsarchieven en persoonsdossiers van overleden leden. Het archief bevat derhalve veel persoonsgegevens van (kandidaat)leden vanaf ca. 1910. Het archief bevat ook stukken over activiteiten met andere organisaties, zoals Kontakt der Kontinenten, het Missiecentrum in Soesterberg etc. Verder bevat het archief publicaties van het Gezelschap in binnen- en buitenland, waaronder periodieken voor het grote publiek en seminaristen. Het archief van de missieprocuur bevindt zich nog bij de procuur. Over de oudste periode 1875-1924 is in Teteringen weinig materiaal aanwezig. Mogelijk bevindt zich dit bij de Duitse provincie in St. Augustin (bij Bonn). Het archief is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris van de stichting Kloosterarchieven (KAN). Deze was in juli 2009 nagenoeg voltooid (bezoek aan Teteringen 29 juli 2009). Het ligt in de bedoeling om in 2010 een deel van het archief over te brengen naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Dit gedeelte is beschreven in de inventaris P18a en telt 1236 inventarisnummers. Een ander deel met daarin onder meer de persoonsdossiers, de stukken over het provinciaal kapittel, zeer veel publikaties van SVD-ers (waaronder Jillis Verheijen) en de meer recente stukken blijven voorlopig in Teteringen. Dit deel is beschreven in de inventaris P18b en telt 1008 inventarisnummers. In beide inventarissen is veel bibliotheekmateriaal opgenomen dat echter in zijn soort zeldzaam is en in wetenschappelijke bibliotheken nauwelijks te vinden is. Het KITLV in Leiden bezit een kopie van een belangrijke kroniek waarvan het origineel zich in Teteringen bevindt. Het archief van het generalaat in Rome is verder niet onderzocht.

 

Bewaarplaats Gezelschap van het Goddelijk Woord (SVD), Provincialaat, Oosterhoutseweg 114, 4847 DE Teteringen, 076 - 5784290
Periode archief 1911-1960
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Op aanvrage bij het moederhuis in Teteringen.

Omvang 70 meter /150 meter en 80 ladenbakken; 2244 (1236+1008) inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort Inventaris (concept)
Toegang titel KAN P18a en KAN P18b
Bijzondere relevantie

Selectie

uit: inv. P 18a

 

120-122. bouwtekeningen en andere stukken over het missiehuis in Teteringen, 1916-1926

 

124. statuten en financiële regelingen voor de verlofperiode van SVD-missionarissen, 1930 en 1956

 

129. correspondentie tussen generalaat en provincialaat over benoemingen van missionarissen in Canada, Rome, India en Congo, 1952-1966

 

130. artikel over de huwelijksvoltrekking onder inheemse christenen op Timor, 1911 en 1935

 

133. verslagen ap. vicariaat Kleine Soenda-Eilanden, 1900-1925-1950 en 1928-1929

 

134. brieven provinciaal Bouma aan confraters in regio Ende, 1933-1937

 

137. nieuwsbrieven regionaal-overste in Ende aan SVD-ers in de regio, 1926-1940 en 1948-1970

+

138. idem, 1946-1959

nrs. 1-75 van de ‘nieuwe reeks’.

Toelichting

Door de samenstellers zijn de brieven uit de jaren dertig en die van kort na de oorlog bekeken. De brieven uit de jaren dertig zijn gedrukt en bevatten krantachtige berichten over de volgende onderwerpen: wel en wee van de apostolisch vicaris, personalia van de missionarissen zoals ziekte, dood, ongelukken, bouw van kerken, verkeers- en andere ongelukken, inwijding nieuwe scholen, katholieken die islamiet worden, zelfmoorden, nieuws uit andere missiegebieden zoals een overval op een missiepost in China door bandieten, priesterwijdingen in Teteringen, economisch nieuws zoals prijzen en bedrijfsresultaten en in-memoriams van overleden SVD-ers. Af en toe zijn ook berichten opgenomen over culturele aspecten zoals in september 1936 over het ritueel bij een plechtig en een stil huwelijk, een stukje over de catechese in Soä door p. Wilh. Beyer in twee afleveringen in de vorm van een dialoog tussen de catechist en zijn leerlingen. De catechist vergelijkt de heiligmakende genade met de loda, een gouden ketting en het pronkstuk van iedere Badjawanees, om het belang ervan aan te geven De brieven van rond 1948-1949 bevatten veel minder berichten met een culturele achtergrond. De meeste berichten zijn personalia (benoemingen, aankomst en vertrek enz.). Vanaf 1950 af en toe berichten in het Indonesisch. Na 1960 worden deze frequenter en rond 1967 is alles in het Indonesisch. Ook herderlijke brieven in het Engels of Duits van de superior generalis.

 

143. boek over vertaling van het Nieuwe Testament door P.J. Bouma svd 1948-1968

 

149. foto’s over aardbeving op Flores, 1922-1923

 

150. verslag conferentie van kerkvoogden 1929 en voorlopig rapport van mr. H. Schaapveld in Amsterdam, 1928

 

152. brieven van svd-missionarissen over het werk op Flores, 1922-1927

 

156. verslagen van missionarissen over de missie op de Kleine Soenda-Eilanden 1924-1928, over de missie in Manggarai 1937-1940 en over de missie in Indonesië 1959-1960

 

164. boek door J. Thauren svd over de missie op de Kleine SE naar het Duits bewerkt door B. Vroklage svd, 1931

 

166. kroniek door onbekende svd-er over het Ledalerogebied, 1943-1955

NB: niet volledig en onsamenhangend

 

168. memories van overgave van bestuursafdelingen op Flores, met statistieken e.d., 1928, 1940-1941 en 1947

 

178. verhaal van Maurits Winokan en artikel over SVD-missie in verband met een Flores-Timorplan, 1913 en 1960

 

181. reisvademecum voor missionarissen die naar Ned. Indië gaan, deel II, 1929

deel I niet aanwezig

 

182. statistiek van de apostolische prefecturen Roeteng, Ende en Bali-Lombok, 1952-1958

 

185. brieven van svd-bisschoppen en rapporten en verslagen van hun reizen op Flores en Bali, 1945-1951

 

190. nieuwsbrieven van SVD op Timor, 1937-1951 en na 1960

 

193. correspondentie m.b.t. geschiedschrijving over Flores en Timor, 1909-1927

(brieven tussen SVD en SJ en verslagen over onderwijs en eredienst)

 

195. besluiten tweede regionaal kapittel in Ende, 1935

 

205. activiteiten op Bali en Lombok en activiteiten daar van mgr. Hermens en pater De Boer, 1951

 

209. vestiging van de katholieke missie op Bali en Lombok, ook correspondentie tussen de gouverneur-generaal en de bisschoppen, 1891-1961

 

210. prentjes bij gelegenheid van priesterwijdingen, ook van Indonesische priesters, 1941-1964

 

246. correspondentie van oversten van de jezuïeten, het generalaat van SVD en het provincialaat van SVD in België over de missie in Belgisch Kongo, 1938-1939

 

247. correspondentie van de dominicanessen van Fichermont en oversten van SVD, 1938-1939

 

249. correspondentie van p. Van der Heyden vanuit Belgisch Kongo met familie, vrienden, oversten van SVD en weldoeners, 1951-1960 en later

 

250. kroniek door p. Van der Heyden over de missie in Kongo, periode 1939-1962, z.j.

 

267 zie daar

 

268. kerk en maatschappij en SVD op Taiwan, 1945-1952 en na 1960

 

278. gedachtenisprentjes van neomisten, met foto’s, 1874-1944

 

279. idem, 1945-1983

 

281. Indische Missie Vereeniging, werkzaamheden periode 1919-1929, historisch overzicht periode 1919-1958

(betreft verslagen van vergaderingen, balansen, statuten, rapporten en brieven van leden van de IMV en het Centraal Bureau der Indische Missie-Vereeniging)

 

282. IMV als voor, met statuten en huishoudelijk reglement, 1930-1941

 

283. IMV, als voor, notulen van vergaderingen en totstandkoming van Centraal Indisch Missie Bureau, 1942-1950

 

284-288. IMV, als voor, 1951-1966

(er is een gat tussen oktober 1959 en juni 1965 zonder vergaderingen; in 1966 ontwerp-wijziging van statuten; 12 maart 1966 laatste vergadering)

 

293. instructies ook ‘jaaroefeningen’ genaamd van het generalaat in Rome met thema’s voor geestelijke verdieping en richtlijnen voor oversten, 1934-1943

 

299. geestelijk testament van Arnold Janssen, 1906

 

319. heruitgave van het boek van p. Jos. Freinademetz svd  ‘Novae Legis Sacrificium’ (beschouwingen over het misoffer geschreven voor priesters uit 1915, heruitgave Montenau (B) 1946 .

 

337. atlas SVD in vier talen, 1961

 

406-457. een ‘Steyler Missions-Chronik’ vanaf 1959 tot 2008

(met fotoreportages, artikelen over missiegebieden)

 

Monografieënreeks Verbum Supplementum vanaf deel 26 genaamd Analecta, vanaf 1905 tot heden

(vermeldenswaard:

474. deel 44, briefwisseling Arnold Janssen en P. Josef Freinademetz 1904-1907

476. deel 46 Johan Weig: Chronik der Steyler Mission in Tsingtao 1923-1947

476. deel 49 Arnold Janssen Priesterkonferenzen 1888-1908

 

een serie Steyler Missionare in China,

481. deel 61, periode 1879-1903

482. deel 61/II, periode 1904-1910

482. deel 61/III, periode 1911-1919

484. deel 61/IV, periode 1923

483. deel 61/V, periode 1920-1923

483. deel 61/VI, periode 1924-1926

 

487. deel 65/I brieven van A.. Janssen naar Zuid-Amerika 1890-1899

487. deel 65/II, idem 1900-1902

488. deel 65/III, idem  1903-1904

488. deel 65/IV, idem 1905-1908

 

491. deel 78, brieven van A. Janssen naar Nieuw Guinea en Australië, z.d.

 

492. deel 82/I, brieven A. Janssen naar China, 1879-1897

492. deel 82/II, idem en deel 82/III, idem, z.j.

 

495. deel 80, Theodorus Vilsterman, in bezit

 

558-559. rondzendbrieven van het generalaat in Rome naar alle provincies en regio’s, 1926-1960 en later

 

563-566. instructies van het generalaat ook genaamd ‘jaaroefeningen’ 1942-1967

 

584-586. dossiers inzake generale kapittels 1-8, 1884-1959

(zo te zien gehouden in 1884-1886, 1890-1891, 1897-1898, 1909-1910, 1920, 1923, 1947-1948, 1957-1959; na 1960 frequenter gehouden)

 

668-669. constituties (Nederlands en Latijn), 1892-1983

 

753. visitatie vanuit het generalaat aan de Nederlandse provincie, 1948, 1953, 1960 en z.d.

 

769 e.v. de serie jaarverslagen van de Ned. provincie begint in 1968

 

795. visitaties aan missiehuis in Helvoirt (gesticht in 1918), 1923-1956

 

796. notulen huisraad Helvoirt, 1930-1955

 

800-801. kronieken missiehuis Helvoirt, 1918-1956

(genummerd I-VII)

 

842-846. cursus voor missionarissen van diverse congregaties in Nederland, 1941-1958

(lesmateriaal onder andere over huwelijk en recht, ‘katholieke situatiemoraal’)

 

848-850. Vereenigde Missionarissen, 1928-1965

(met notulen 1928-1961 (nr. 848)

 

850. Indische Missievereeniging, 1943-1965

 

908. atlas SVD – SSpS door Heinrich Emmerich, 1981

 

symptomatisch voor het veranderende kliomaat in de congregatie is:

935. Enquete m.b.t. persoonlijk welbevinden van de medebroeders en de werkzaamheden van de Nederlandse provincie met vragen als: ‘Zijn onze mensen gelukkig in hun werk?  en ‘Zijn ze gelukkig in hun leefgemeenschap?’ 1968-1969

 

968-970. kronieken missiehuis Soesterberg, 1928-1969

(opgericht 1924; heette aanvankelijk St. Jan, later Kontakt der Kontinenten; dit huisarchief is omvangrijk)

 

979. visitatieboek (‘liber ordinationum’) van missiehuis St. Jan, 1925-1960

 

980-981. notulen huisraad St. Jan Soesterberg 1933-1989

 

stukken over Stichtingen St. Arnoldus Fonds (gesticht 1943; doel: voor de missie) en Willibrordus Fonds (geen nummer)

 

stukken over ondersteuningsorganisaties zoals Raptim, Memisa, Missapos enz. (geen nummer)

 

stukken over missietijdschriften en ontstaan van het gezamenlijke tijdschrift ‘Bijeen’ in 1967/68 (geen nummer)

 

1135-1137. Stichting Gezamenlijke Missie Publiciteit (vermoedelijk uitgever van Bijeen), 1967 e.v. jaren

(deze stukken markeren het streven naar eenheid en de bereidheid om verder te denken dan de eigen congregatie; interessant onderwerp voor een master of zelfs een dissertatie over de vernieuwing van de missie als gevolg van de cultuuromslag van de jaren zestig; met daaraan voorafgaand het onderhuidse onbehagen in de jaren vijftig)

 

1159. kroniek SVD in Nederland en België 1910-1950 gevolgd door kort verslag over voornaamste gebeurtenissen in beide landen 1953-1956 door H. Hendriks te Deurne, 1956

 

1160-1236. stukken over de Belgische provincie, 1962-1983

 

1160. verslag provinciale raad België, 1962-1983

(voor 1962 en na 1983 vormden Nederland en België één provincie)

 

 

inv. P 18b

 

21. ‘Atlas der Arbeitsfelder der Gesellschaft des Göttl. Wortes’ door Mödling, 1931 door K. Streit

 

21. ‘Atlas Societatis Verbi Divini’ door H. Emmerich red., 1981

 

501. atlassen gemaakt door SVD-ers nl. H. Emmerich, F. van der Meer, C. Mohrmann, W. Schmidt en A. Freitag, 1926-1976

 

24-38. rondzendbrieven van Nederlandse SVD-ers geschreven vanuit hun missiegebieden onder de naam van Kontakt, 1962-2005

 

71-101. periodiek ‘Arnoldus Nota’, 1948-2009

(uitgegeven n.a.v. besluit van het generalaat uit 1947, voor en door de SVD-broeders wereldwijd; oorspronkelijk twee keer per jaar, vanaf 1952 maandelijks; in Duits en Engels)

 

102-213. periodiek ‘De Katholieke Missiën’, 1874-1975

(in samenwerking met het te Lyon gevestigde Weekblad tot voortplanting des Geloofs; vanaf 1968 sluit de Ned/se provincie zich aan bij Bijeen, de Belgische gaat zelfstandig verder met een redactie te Overijse; laatste nummer verschijnt in 1975)

 

423-438. publikaties van Jilis Verheyen, 1941-1998

 

517. ‘Protokolbuch für den Hausrat’ missiehuis te Uden, 1911-1945

NB: vertrouwelijk

 

584-588. notulen provinciale raad, 1924-1962 en verder

(gemerkt als vertrouwelijk; naam ‘concilium provinciale’)

 

677-687. provinciale kapittels, 1ste tot en met 11de, 1927-1962

 

623. verslagen provinciale kapittels provincie NEB, 1972-2006

 

636-645. visitaties vanuit generalaat aan Nederlandse provincie, per vestiging, 1925-1996

 

803-810. kronieken van fraters (studenten grootseminarie) in Teteringen, 1918-1965

 

 

Stukken die in het bijzonder over culturele interactie handelen:

inv. P18a

 

130. artikel over de huwelijksvoltrekking onder inheemse christenen op Timor, 1911 en 1935

 

133. verslagen apostolisch vicariaat Kleine Soenda-Eilanden, 1900-1925-1950 en 1928-1929

 

137. nieuwsbrieven regionaal-overste in Ende aan SVD-ers in de regio, 1926-1940 en 1948-1970

138. idem, 1946-1959

nrs. 1-75 van de ‘nieuwe reeks’.

 

150. verslag conferentie van kerkvoogden 1929 en voorlopig rapport van mr. H. Schaapveld in Amsterdam, 1928

 

152. brieven van svd-missionarissen over het werk op Flores, 1922-1927

 

156. verslagen van missionarissen over de missie op de Kleine Soenda-Eilanden 1924-1928, over de missie in Manggarai 1937-1940 en over de missie in Indonesië 1959-1960

 

166. kroniek door onbekende svd-er over het Ledalerogebied, 1943-1955

NB: niet volledig en onsamenhangend

 

181. reisvademecum voor missionarissen die naar Ned. Indië gaan, deel II, 1929

deel I niet aanwezig

 

185. brieven van svd-bisschoppen en rapporten en verslagen van hun reizen op Flores en Bali, 1945-1951

 

190. nieuwsbrieven van SVD op Timor, 1937-1951 en na 1960

 

195. besluiten tweede regionaal kapittel in Ende, 1935

 

205. activiteiten op Bali en Lombok en activiteiten daar van mgr. Hermens en pater De Boer, 1951

 

249. correspondentie van p. Van der Heyden vanuit Belgisch Kongo met familie, vrienden, oversten van SVD en weldoeners, 1951-1960 en later

 

250. kroniek door p. Van der Heyden over de missie in Kongo, periode 1939-1962, z.j.

 

293. instructies ook ‘jaaroefeningen’ genaamd van het generalaat met thema’s voor geestelijke verdieping en richtlijnen voor oversten, 1934-1943

 

299. geestelijk testament van Arnold Janssen, 1906

 

319. heruitgave van het boek van p. Jos. Freinademetz svd  ‘Novae Legis Sacrificium’ (beschouwingen over het misoffer geschreven voor priesters uit 1915, heruitgave Montenau (B) 1946).

 

842-846. cursus voor missionarissen van diverse congregaties in Nederland, 1941-1958

(lesmateriaal onder andere over huwelijk en recht, ‘katholieke situatiemoraal’)

 

 

 

Audio-visueel materiaal

In Teteringen ligt fotomateriaal.

Het Nederlands Filmmuseum heeft films van de congregatie in bewaring (Enquête KAN 1987).

Een DVD met de bekende in 1924 gemaakte film Ria Rago, de heldin van ’t Ndona-dal (1924) is verkrijgbaar bij het Katholiek Documentatie centrum in Nijmegen. De film speelt zich af op Flores


Bewaarplaats generalaat, Via dei Verbiti 1 - 00154 ROMA, tel. 06-57.54.021 - tel. 06-57.11.53.41

Bewaarplaats Kon. Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, Leiden
Periode archief 1860-1920
Openbaarheid openbaar
Omvang 12 delen met ongeveer 7.000 pagina's
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort inventarisnummer 161, catalogusnummer H 1475
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum is onder de Verzameling Losse Archivalia (LARC) te vinden:

 

LARC 2255. Brief aan Paus Pius XII van Prof. Duynstee, rector magnificus van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, met het verzoek het proces der Zaligverklaring van pater A. Jansen, stichter van de Societas Verbi Divini (SVD), te bespoedigen. Afschrift. 1940.

Verder is daar te vinden "L. Quaaden" [niet in KDC-archievenoverzicht!], zie afzonderlijk format

 

Zie voor de Chinese missie ook: www.china-zentrum.de

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Overzichten over de missiegebieden zijn te vinden in de publicatie vanuit het generalaat Arnoldus-nota.

Een deel van de archiefstukken van vóór de Tweede Wereldoorlog is in het Duits geschreven, recente stukken soms in het Engels.

De correspondentie van de stichter Arnoldus Janssen is voor een deel uitgegeven in de serie Verbum Supplementum/Analecta onder meer de brieven met de missies in China en Nieuw Guinea.

 

Een bekend van de orde was de theoloog en etnoloog prof. dr. B.A.G. Vroklage. Zie over hem een In Memoriam door Alph. Mulders. Geboren 1897 in Oldemarkt (O). Ingetreden in de congregatie in 1919, priesterwijding 1924 in Teteringen, promotie in Rome in de theologie in 1930, in 1933 nogmaals promotie in Wenen in de etnologie en de godsdienstwetenschap. 1936-1938 etnologische reis naar Timor en Flores. In 1948 benoemd tot buitengewoon hoogleraar te Nijmegen bij het Missiologisch Instituut met als leeropdracht volkenkunde. Overleden na een auto-ongeluk op 7 oktober 1951. Redacteur van Het Missiewerk, lid van het Anthropos-Instituut en medewerker aan het tijdschrift Anthropos. Publiceerde o.a. in 1936 Die sozialen Verhältnisse Indonesiens, eine kulturgeschichtliche Untersuchung (dl. I Borneo, Celebes en de Molukken; Münster 1936) (Het Missiewerk, 30 (1951)235-238)

 

 

website: www.svdcuria.org/

e-mail: svd.generalate@verbodivino.it

Informatiewaarde Groot