Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Katholiek Adviesbureau voor Landbouwkundige Missieactie

Naam Katholiek Adviesbureau voor Landbouwkundige Missieactie
Naamsvarianten
 • Katholiek Adviesbureau voor Landbouwkundige Missieactie
Periode 1934-1965
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

Tijdens een in Amsterdam gehouden congres van de Missie-Interacademiale (in 1933 besloten studenten een adviesbureau op te richten om missionarissen te ondersteunen bij hun tuinen en andere landbouwkundigeactiviteiten. Het jaar daarop richtte ir. J. Planje het R.K Adviesbureau voor Landbouwkundige Missie-Aktie (KALM) op. Bijna alle congregaties betuigden hun adhesie en zowel aartsbisschop De Jong als ir. A. Roebroek, directeur-generaal op het ministerie van Landbouw werden beschermheer. Al spoedig ontstonden er contacten met missionarissen in Suriname, Curacao, Flores, Congo en Uganda. De organisatie werd in zijn ontplooiiing belemmerd door chronisch geldgebrek. In 1965 werd vanuit het KALM de Stichting Agromisa opgericht die nog steeds bestaat en zich bezighoudt met de ondersteuning vanuit de universiteit van ontwikkelingswerk.

Organisatie

KALM was een kleine organisatie waarvan vooral studenten en oud-studenten van de Landbouwhogeschool Wageningen lid werden.

 

Doelstelling

Doel van KALM was ondersteuning van missionarissen met name door het geven van adviezen van deskundigen. De doelstelling van Agromisa was het geven van: ‘Landbouwkundige steun aan missionarissen en helpen oplossen van landbouw­kundige problemen der missie door:

a) het geven van advies betreffende alle zich voordoende landbouwkundige kwesties

b) verspreiden van publicaties over land- en tuinbouw en veeteelt

c) verzenden van zaaizaden, kunstmeststoffen, plantenziektebestrijdingsmiddelen

d) stichting van een fonds waaruit de onder 2 en 3 genoemde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden’ (Willemsen OV24).

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Wageningen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de missies van boeren, paters en 2000 vrijwilligers. Zestig jaar Agromisa.
Auteur
 • Benthem, G. van
Paginering
 • 110
Uitgever
 • Wageningen:
Jaar van uitgave
 • 1993
Meer over het archief
Beschrijving archief

In 1993 was het archief in het bezit van Agromisa. Het was toen ongeordend (Van Benthem). Niet bekend is waar het zich nu bevindt.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.agromisa.org

Geschiedenis

Korte geschiedenis

Tijdens een in Amsterdam gehouden congres van de Missie-Interacademiale (in 1933 besloten studenten een adviesbureau op te richten om missionarissen te ondersteunen bij hun tuinen en andere landbouwkundigeactiviteiten. Het jaar daarop richtte ir. J. Planje het R.K Adviesbureau voor Landbouwkundige Missie-Aktie (KALM) op. Bijna alle congregaties betuigden hun adhesie en zowel aartsbisschop De Jong als ir. A. Roebroek, directeur-generaal op het ministerie van Landbouw werden beschermheer. Al spoedig ontstonden er contacten met missionarissen in Suriname, Curacao, Flores, Congo en Uganda. De organisatie werd in zijn ontplooiiing belemmerd door chronisch geldgebrek. In 1965 werd vanuit het KALM de Stichting Agromisa opgericht die nog steeds bestaat en zich bezighoudt met de ondersteuning vanuit de universiteit van ontwikkelingswerk.

Organisatie

KALM was een kleine organisatie waarvan vooral studenten en oud-studenten van de Landbouwhogeschool Wageningen lid werden.

 

Doelstelling

Doel van KALM was ondersteuning van missionarissen met name door het geven van adviezen van deskundigen. De doelstelling van Agromisa was het geven van: ‘Landbouwkundige steun aan missionarissen en helpen oplossen van landbouw­kundige problemen der missie door:

a) het geven van advies betreffende alle zich voordoende landbouwkundige kwesties

b) verspreiden van publicaties over land- en tuinbouw en veeteelt

c) verzenden van zaaizaden, kunstmeststoffen, plantenziektebestrijdingsmiddelen

d) stichting van een fonds waaruit de onder 2 en 3 genoemde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden’ (Willemsen OV24).

Taken en activiteiten
 • Apostolaat door gebed
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Geldwerving
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Wageningen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Over de missies van boeren, paters en 2000 vrijwilligers. Zestig jaar Agromisa.
Auteur
 • Benthem, G. van
Paginering
 • 110
Uitgever
 • Wageningen:
Jaar van uitgave
 • 1993

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

In 1993 was het archief in het bezit van Agromisa. Het was toen ongeordend (Van Benthem). Niet bekend is waar het zich nu bevindt.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.agromisa.org