Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Nationale Raad voor Liturgie

Naam Nationale Raad voor Liturgie
Naamsvarianten
 • Federatie der Liturgische Vereenigingen in Nederland
Periode 1915-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

In 1915/16 ontstond de Federatie der Liturgische Verenigingen in Nederland. Deze werkte samen met de St. Gregoriusvereniging, terwijl vanaf 1916 ook een tijdschrift voor liturgie verscheen. Deze initiatieven hingen weer samen met de vooral door benedictijnerkloosters gevoede beweging voor vernieuwing van de liturgie. Het archief bevat nauwelijks stukken over de liturgie in missiegebieden, terwijl toch juist daar vaak een spanningsveld ontstond tussen de theorie met zijn gedetailleerde voorschriften en de praktijk.

Organisatie

De in 1915 ontstane federatie bestond uit per bisdom georganiseerde verenigingen waar geestelijken en leken lid van konden worden. In 1950 was er een interdiocesaan secretariaat. In 1971 mondde dit uit in de bisschoppelijke Commissie voor Liturgie

Doelstelling

??

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland


Periodieken
Titel
 • Maandschrift voor liturgie / uitgave van de Federatie der Liturgische Vereenigingen in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1916) - 9 (1924)
Uitgever
 • Roermond : Romen
Jaar van uitgave
 • 1916-1924

Titel
 • Tijdschrift voor liturgie / Abdij Affligem ; Ordo Sancti Benedicti
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - ...
Uitgever
 • Hekelgem : Abdij Affligem
Jaar van uitgave
 • 1919-...
Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Het archief bevat nauwelijks stukken van na ca. 1975 en slechts één dossier over missie en liturgie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1910-1979
Openbaarheid openbaar
Omvang 6,87 m.; 584 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

173. Stukken over liturgie en missie, 1949-1962.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

In 1915/16 ontstond de Federatie der Liturgische Verenigingen in Nederland. Deze werkte samen met de St. Gregoriusvereniging, terwijl vanaf 1916 ook een tijdschrift voor liturgie verscheen. Deze initiatieven hingen weer samen met de vooral door benedictijnerkloosters gevoede beweging voor vernieuwing van de liturgie. Het archief bevat nauwelijks stukken over de liturgie in missiegebieden, terwijl toch juist daar vaak een spanningsveld ontstond tussen de theorie met zijn gedetailleerde voorschriften en de praktijk.

Organisatie

De in 1915 ontstane federatie bestond uit per bisdom georganiseerde verenigingen waar geestelijken en leken lid van konden worden. In 1950 was er een interdiocesaan secretariaat. In 1971 mondde dit uit in de bisschoppelijke Commissie voor Liturgie

Doelstelling

??

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland

Niet-archivalische bronnenPeriodieken
Titel
 • Maandschrift voor liturgie / uitgave van de Federatie der Liturgische Vereenigingen in Nederland
Paginering
 • Jrg. 1 (1916) - 9 (1924)
Uitgever
 • Roermond : Romen
Jaar van uitgave
 • 1916-1924

Titel
 • Tijdschrift voor liturgie / Abdij Affligem ; Ordo Sancti Benedicti
Paginering
 • Jrg. 1 (1919/20) - ...
Uitgever
 • Hekelgem : Abdij Affligem
Jaar van uitgave
 • 1919-...

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De meeste stukken dateren van na de Tweede Wereldoorlog. Het archief bevat nauwelijks stukken van na ca. 1975 en slechts één dossier over missie en liturgie.

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1910-1979
Openbaarheid openbaar
Omvang 6,87 m.; 584 inv. nrs.
Toegang soort
 • Lijst
Bijzondere relevantie

173. Stukken over liturgie en missie, 1949-1962.

Informatiewaarde Gering