Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Academische Leken Missieactie (ALMA)

Naam Academische Leken Missieactie (ALMA)
Naamsvarianten
 • Algemene Leken Missie Actie
 • ALMA
 • A.L.M.A.
Periode 1947-1967
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

In 1942 sloten enkele medische studenten in Utrecht zich aaneen in een medische missieclub. Men wilde artsen als lekenmissionarissen opleiden en uitzenden. Inspiratiebron was het in 1922 opgerichte Missionsärtzliches Institut in Würzburg. De Nederlandse club groeide na de oorlog uit tot een organisatie die zich richtte tot alle katholieke studenten. Dit was de Academische Leken Missie Actie die werd opgericht op 29 mei 1947 te Utrecht om het missie- en ontwikkelingswerk in missielanden te steunen (Willemsen, OV28; Willemsen (2005) 31-53 en 44). Aan medische faculteiten gold het als een organisatie van en door studenten (Boelaars, Samen met Papoea's op weg, III, 297). Willemsen karakteriseert ALMA als 'een beweging [...] met veel idealen, een select aantal leden en weinig geld' (Willemsen, Academische Leken Missie-Actie, 1981, 78). Over de inzet van leken in de katholieke kerk en de spanningen die daarmee gepaard gingen is onder meer geschreven door: Monteiro, Gods predikers, 426-431.

Organisatie

De vereniging had een bestuur en telde in 1952 110 leden naast 225 vrienden en 213 abonnees op het Contactblad. Vanaf het begin waren er contacten met MEMISA dat ALMA ook financieel steunde. In 1960 werd de vereniging omgezet in een stichting. De animo onder studenten voor deze niet voor vol aangeziene vereniging bleef klein. In 1967 werd ALMA uiteindelijk opgeheven nadat MEMISA de subsidiëring had gestaakt. De taken van de ALMA zijn toen overgenomen door de Kommissie voor ontwikkelingssamenwerking van de Unie van Katholieke Studenten in Nederland (UKSN) (site KDC; Willemsen OV28 en Willemsen, 1981).

 

Doelstelling

De ALMA zond op grondslag van de katholieke beginselen voor het werk geschikte katholieke leken uit naar de missielanden, in het bijzonder met betrekking tot de vorming of verdere ontwikkeling van kernen en kaders van een autochtoon-christelijk cultureel en sociaal leven (Willemsen OV28). Daarbij hoorde bijvoorbeeld de uitzending van pas afgestudeerde (katholieke) artsen naar missielanden (Boelaars, III, 297).

 

 

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands-Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Merauke
 • Muyu
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Academische leken missie actie : 1947-1967 / door J.Th. Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 6
Paginering
 • 303 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Academische Leken Missie Actie
Auteur
 • Willemsen, Jan
Paginering
 • 61-79
Uitgever
 • Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland:
Jaar van uitgave
 • 1981

Titel
 • Met Papoea's samen op weg : de ontwikkeling van de mensen en de missionarissen / door J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1992-1997

Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008


Periodieken
Titel
 • Alma-Contactblad
Jaar van uitgave
 • 1948/49-1957

Titel
 • De A.L.M.A.-post / Academische Leken-Missie-Actie
Paginering
 • 19XX - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Vrienden van A.L.M.A.
Jaar van uitgave
 • 19XX-...

Titel
 • De Brug der Volkeren
Jaar van uitgave
 • 1957/58-1963/64

Titel
 • Alma-Contactstencil
Jaar van uitgave
 • 1959-1966

Titel
 • De Luchtbrug
Jaar van uitgave
 • 1963-1965

Titel
 • Rerum ecclesiae. Alma-editie
Uitgever
 • Tilburg : Missionarissen van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1965-...
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Academische Leken Missie Actie wordt bewaard in het Katholiek Documentatie Centrum onder de archiefnaam ALMA, archiefnummer 692. Van dit archief is een plaatsingslijst beschikbaar, die bovendien via de website van het KDC te downloaden is (zie url hierboven). Het beeld- en geluidsmateriaal over de ALMA is te vinden in de collectie "Katholiek leven in Beeld- en Geluid. Zie de catalogus KDC-Rapide. Op de website vindt u ook zoekinstructies (zie url hierboven).

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1946-1982
Openbaarheid openbaar
Omvang 3,25 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Plaatsingslijst Archief Academische Leken Missie Actie (ALMA) archiefnummer 692, zie ook http://www.ru.nl/kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/academische_leken/
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

Vermeldenswaard zijn:

 

 

Algemeen, activiteiten

 

36. Stukken betreffende het ontstaan van ALMA. 1947. 1 omslag

92. Statuten en stukken betreffende de oprichting en reorganisatie van ALMA. 1960-1962. 1 omslag

97. Stukken betreffende de Studenten-ALMA. 1948-1959. 1 omslag

102-103. Stukken afkomstig van mr. T.H. Bot, voorzitter. 1951-1959. 2 omslagen

133. Verhandeling "Wat beoogt de ALMA". 1952. 1 deel

33. Stukken betreffende een enquête over de bestaansredenen van ALMA. 1953. 1 omslag

37. Stukken betreffende het contactblad "Vrienden van ALMA". 1951, 1954-1956. 1 omslag

137. Programma van het eerste lustrum. Met bijlagen en aantekeningen. 1952. 1 omslag

46-51. Stukken betreffende diverse congressen. 1957, 1959, 1962, 1964-1966. 6 omslagen

80. Stukken betreffende de Landdag in Wageningen. 1951. 1 omslag

72. Correspondentie met diverse personen en instellingen over voordrachten. 1957. 1 omslag

79. Stukken betreffende de Uittrekkers van ALMA. 1950-1964. 1 omslag

91. Stukken betreffende de uitzending van artsen. 1959. 1 omslag

59. Stukken betreffende de missietentoonstelling Amate. 1958-1963. 1 omslag

53-58. Stukken betreffende diverse projecten: Nyassaland (1953), Tanganyika (1953-1954), Flores (1954-1957), Karachi (1956-1960), Vietnam (1957-1958), Galilea (1957-1959). 6 omslagen

 

 

Contacten en samenwerking

 

1. Verslagen van de Missie-Interacademiale Federatie van de RK Studentenmissieverenigingen in Nederland (MIA). 1946-1947. 1 omslag

104. Stukken betreffende de Medische Missie Aktie (MEMISA). 1951-1952, 1954, 1958, 1961-1964. 1 omslag

61. Stukken betreffende de Studenten-Zendings-Commissie (SZC). 1961-1962. 1 omslag

63. Stukken betreffende het Sécretariat International du Laicat Missionaire (SILM). 1951-1957, 1965. 1 omslag

75. Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB). 1957-1960. 1 omslag

76-78. Stukken betreffende de Union Fraternelle entre les Races (UFER) en de Union Catholique de Coöperation Interraciale (UCCI). 1953-1963. 3 omslagen

81. Stukken betreffende de lekenactie van katholiek Nederland voor het katholicisme overzee. 1950. 1 omslag

82. Stukken betreffende de Nederlandse Missiologische Week. 1953. 1 omslag

83-84. Stukken betreffende het tijdschrift "Brug der Volkeren". 1956-1964. 2 omslagen

89. Stukken betreffende de Missieschool. 1947-1950. 1 omslag

 

 

Documentatie

 

38-41. ALMA-Contactstencils. 1955-1966. 4 omslagen

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich archivalia van een andere archiefvormer die van doen heeft gehad met ALMA, namelijk:

N.J.M. Vendrik (1916-), studentenpastor aan de Rijksuniversiteit Utrecht; directeur van het Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen (CAPER), ca. 1940-1980, 6 m.*[tevens landelijk aalmoezenier van de Academische Leken Missie Actie; bevat volgens OPAC KDC ook stukken betreffende missieactiviteiten].

Losse archiefstukken

In het KDC, Collectie LARC:

LARC nr. 279. Stukken betreffende de Academische Leken Missie-Actie (ALMA). 1952-1953, 1958, 1964, z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

In 1942 sloten enkele medische studenten in Utrecht zich aaneen in een medische missieclub. Men wilde artsen als lekenmissionarissen opleiden en uitzenden. Inspiratiebron was het in 1922 opgerichte Missionsärtzliches Institut in Würzburg. De Nederlandse club groeide na de oorlog uit tot een organisatie die zich richtte tot alle katholieke studenten. Dit was de Academische Leken Missie Actie die werd opgericht op 29 mei 1947 te Utrecht om het missie- en ontwikkelingswerk in missielanden te steunen (Willemsen, OV28; Willemsen (2005) 31-53 en 44). Aan medische faculteiten gold het als een organisatie van en door studenten (Boelaars, Samen met Papoea's op weg, III, 297). Willemsen karakteriseert ALMA als 'een beweging [...] met veel idealen, een select aantal leden en weinig geld' (Willemsen, Academische Leken Missie-Actie, 1981, 78). Over de inzet van leken in de katholieke kerk en de spanningen die daarmee gepaard gingen is onder meer geschreven door: Monteiro, Gods predikers, 426-431.

Organisatie

De vereniging had een bestuur en telde in 1952 110 leden naast 225 vrienden en 213 abonnees op het Contactblad. Vanaf het begin waren er contacten met MEMISA dat ALMA ook financieel steunde. In 1960 werd de vereniging omgezet in een stichting. De animo onder studenten voor deze niet voor vol aangeziene vereniging bleef klein. In 1967 werd ALMA uiteindelijk opgeheven nadat MEMISA de subsidiëring had gestaakt. De taken van de ALMA zijn toen overgenomen door de Kommissie voor ontwikkelingssamenwerking van de Unie van Katholieke Studenten in Nederland (UKSN) (site KDC; Willemsen OV28 en Willemsen, 1981).

 

Doelstelling

De ALMA zond op grondslag van de katholieke beginselen voor het werk geschikte katholieke leken uit naar de missielanden, in het bijzonder met betrekking tot de vorming of verdere ontwikkeling van kernen en kaders van een autochtoon-christelijk cultureel en sociaal leven (Willemsen OV28). Daarbij hoorde bijvoorbeeld de uitzending van pas afgestudeerde (katholieke) artsen naar missielanden (Boelaars, III, 297).

 

 

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands-Indië
 • Nieuw-Guinea
 • Merauke
 • Muyu

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Academische leken missie actie : 1947-1967 / door J.Th. Willemsen
Auteur
 • Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Reeks
 • KDC Scripta, ISSN 0923-5310 ; 6
Paginering
 • 303 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1990

Titel
 • Academische Leken Missie Actie
Auteur
 • Willemsen, Jan
Paginering
 • 61-79
Uitgever
 • Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland:
Jaar van uitgave
 • 1981

Titel
 • Met Papoea's samen op weg : de ontwikkeling van de mensen en de missionarissen / door J. Boelaars
Auteur
 • Jan Honoré Maria Cornelis Boelaars (1915-2004)
Reeks
 • Kerk en theologie in context, ISSN 0922-9086
Paginering
 • 3 dl
Uitgever
 • Kampen : Kok
Jaar van uitgave
 • 1992-1997

Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008


Periodieken
Titel
 • Alma-Contactblad
Jaar van uitgave
 • 1948/49-1957

Titel
 • De A.L.M.A.-post / Academische Leken-Missie-Actie
Paginering
 • 19XX - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Vrienden van A.L.M.A.
Jaar van uitgave
 • 19XX-...

Titel
 • De Brug der Volkeren
Jaar van uitgave
 • 1957/58-1963/64

Titel
 • Alma-Contactstencil
Jaar van uitgave
 • 1959-1966

Titel
 • De Luchtbrug
Jaar van uitgave
 • 1963-1965

Titel
 • Rerum ecclesiae. Alma-editie
Uitgever
 • Tilburg : Missionarissen van het H. Hart
Jaar van uitgave
 • 1965-...
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Academische Leken Missie Actie wordt bewaard in het Katholiek Documentatie Centrum onder de archiefnaam ALMA, archiefnummer 692. Van dit archief is een plaatsingslijst beschikbaar, die bovendien via de website van het KDC te downloaden is (zie url hierboven). Het beeld- en geluidsmateriaal over de ALMA is te vinden in de collectie "Katholiek leven in Beeld- en Geluid. Zie de catalogus KDC-Rapide. Op de website vindt u ook zoekinstructies (zie url hierboven).

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1946-1982
Openbaarheid openbaar
Omvang 3,25 m
Toegang soort
 • Lijst
Toegang titel Plaatsingslijst Archief Academische Leken Missie Actie (ALMA) archiefnummer 692, zie ook http://www.ru.nl/kdc/archief/over_de_archieven/kerkelijk_en/archieven_van/archieven_i/academische_leken/
Bijzondere relevantie

Selectie

 

Vermeldenswaard zijn:

 

 

Algemeen, activiteiten

 

36. Stukken betreffende het ontstaan van ALMA. 1947. 1 omslag

92. Statuten en stukken betreffende de oprichting en reorganisatie van ALMA. 1960-1962. 1 omslag

97. Stukken betreffende de Studenten-ALMA. 1948-1959. 1 omslag

102-103. Stukken afkomstig van mr. T.H. Bot, voorzitter. 1951-1959. 2 omslagen

133. Verhandeling "Wat beoogt de ALMA". 1952. 1 deel

33. Stukken betreffende een enquête over de bestaansredenen van ALMA. 1953. 1 omslag

37. Stukken betreffende het contactblad "Vrienden van ALMA". 1951, 1954-1956. 1 omslag

137. Programma van het eerste lustrum. Met bijlagen en aantekeningen. 1952. 1 omslag

46-51. Stukken betreffende diverse congressen. 1957, 1959, 1962, 1964-1966. 6 omslagen

80. Stukken betreffende de Landdag in Wageningen. 1951. 1 omslag

72. Correspondentie met diverse personen en instellingen over voordrachten. 1957. 1 omslag

79. Stukken betreffende de Uittrekkers van ALMA. 1950-1964. 1 omslag

91. Stukken betreffende de uitzending van artsen. 1959. 1 omslag

59. Stukken betreffende de missietentoonstelling Amate. 1958-1963. 1 omslag

53-58. Stukken betreffende diverse projecten: Nyassaland (1953), Tanganyika (1953-1954), Flores (1954-1957), Karachi (1956-1960), Vietnam (1957-1958), Galilea (1957-1959). 6 omslagen

 

 

Contacten en samenwerking

 

1. Verslagen van de Missie-Interacademiale Federatie van de RK Studentenmissieverenigingen in Nederland (MIA). 1946-1947. 1 omslag

104. Stukken betreffende de Medische Missie Aktie (MEMISA). 1951-1952, 1954, 1958, 1961-1964. 1 omslag

61. Stukken betreffende de Studenten-Zendings-Commissie (SZC). 1961-1962. 1 omslag

63. Stukken betreffende het Sécretariat International du Laicat Missionaire (SILM). 1951-1957, 1965. 1 omslag

75. Stukken betreffende de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand (NOVIB). 1957-1960. 1 omslag

76-78. Stukken betreffende de Union Fraternelle entre les Races (UFER) en de Union Catholique de Coöperation Interraciale (UCCI). 1953-1963. 3 omslagen

81. Stukken betreffende de lekenactie van katholiek Nederland voor het katholicisme overzee. 1950. 1 omslag

82. Stukken betreffende de Nederlandse Missiologische Week. 1953. 1 omslag

83-84. Stukken betreffende het tijdschrift "Brug der Volkeren". 1956-1964. 2 omslagen

89. Stukken betreffende de Missieschool. 1947-1950. 1 omslag

 

 

Documentatie

 

38-41. ALMA-Contactstencils. 1955-1966. 4 omslagen

Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich archivalia van een andere archiefvormer die van doen heeft gehad met ALMA, namelijk:

N.J.M. Vendrik (1916-), studentenpastor aan de Rijksuniversiteit Utrecht; directeur van het Centraal Adviesbureau voor Priesters en Religieuzen (CAPER), ca. 1940-1980, 6 m.*[tevens landelijk aalmoezenier van de Academische Leken Missie Actie; bevat volgens OPAC KDC ook stukken betreffende missieactiviteiten].

Losse archiefstukken

In het KDC, Collectie LARC:

LARC nr. 279. Stukken betreffende de Academische Leken Missie-Actie (ALMA). 1952-1953, 1958, 1964, z.j, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Gering